Dzisiaj jest: 31.10.2020, imieniny:

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Wojska Polskiego

Dodano: 3 miesiące temu Czytane: 55

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego


Przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach na maila

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
sporządzony zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, j.t.)
PREZYDENT MIASTA KIELCE
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej 

położonej w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego /obr. 0024/, o pow. 0,0342 ha
  1. Opis nieruchomości: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego /obr. 0024/, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działka ewidencyjna nr: 808/3 o pow. 0,0342 ha, objętej księgą wieczystą KI1L/00063766/3.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości 79 800,00 zł (plus podatek VAT).
  3. Termin i miejsce przetargu: 14 września 2020 r. (poniedziałek), godz. 12.00, sala konferencyjna Rady Miasta Kielce (wejście do urzędu od strony parkingu wielopoziomowego) w Urzędzie Miasta Kielce, Rynek 1.
  4. Wysokość wadium: 15 000,00 zł. Termin wpłacenia wadium: do dnia 8 września 2020 r.
  5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, strona internetowa Urzędu Miasta Kielce: www.um.kielce.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce:www.bip.kielce.eu.
  6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, pok. 222, tel. (41) 36 76 222, pok. 223 tel. (41) 36 76 223, od poniedziałkudo piątku w godzinach 7.30-15.30.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.