Dzisiaj jest: 27.10.2020, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Przetarg na wynajem lokali użytkowych w Siemianowicach Śląskich

Dodano: 2 miesiące temu Czytane: 48

Przetarg ofertowy pisemny na wynajem lokali użytkowych ulica Orzeszkowej 22 ulica Jana Pawła II 5 w Siemianowicach Śląskich


Przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach na maila

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michał”
41-100 Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 22, Tel. 032-766-80-26
informuje, że 18.08.2020r.
- o godz. 11:45

ORGANIZUJE PRZETARG OFERTOWY PISEMNY na wynajem lokali użytkowych

 1. ul. Orzeszkowej 22 – pow. 36,87 m2
 • instalacje: elektryczna ; wod.- kan. ; centralne ogrzewanie
 • cena wywoławcza za 1m2
 • stawki czynszu najmu lokalu wynosi 10, 0 0 zł./netto
2. ul. Orzeszkowej 22 – pow. 24,75 m2
 • instalacje: elektryczna ; wod.- kan. ; centralne ogrzewanie
 • cena wywoławcza za 1m2
 • stawki czynszu najmu lokalu wynosi 10,00 zł./netto
3. ul. Jana Pawła II 5 – pow. 38,09 m2
 • instalacje: elektryczna ; wod.- kan. ;
 • cena wywoławcza za 1m2
 • stawki czynszu najmu lokalu wynosi 10, 0 0 zł./netto
Do przetargu na wynajem lokalu użytkowego nie mogą przystąpić osoby, które :
 • są osobami zadłużonymi wobec Spółdzielni,
 • zajmują w Spółdzielni lokale bez tytułu prawnego,
 • są Członkami Komisji (§4 Regulaminu).
Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego jest :
 • zadeklarowanie uiszczenia kaucji zabezpieczającej w kwocie trzykrotności czynszu najmu,
 • zadeklarowanie najwyższej miesięcznej stawki czynszu najmu za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu (nie mniejszej niż wskazana powyżej),
 • uiszczenie wadium w wysokości 1.000,00 zł. na konto SM „Michał”:  ING Bank Śląski o/ Siemianowice Śl. Nr 72 1050 1357 1000 0010 0156 4028.
Oferta winna zawierać :
 • kopertę opatrzoną napisem „Przetarg na najem lokalu użytkowego położonego w Siemianowicach Śl. przy ul. ………………...” oraz dane osobowe (nazwisko, imię, adres, nr telefonu),
 • proponowaną stawkę czynszu najmu za 1m2 (nie niższą niż wywoławcza),
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami „Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokali lub wynajmu lokali w zasobach SM „Michał” w Siemianowicach Śląskich”,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i nie wnoszeniu roszczeń w przyszłości z tytułu stanu technicznego przedmiotu przetargu, który zostanie wygrany,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i braku zastrzeżeń do projektu umowy,
 • dowód uiszczenia wadium (potwierdzenie wpłaty).
Ze stanem technicznym ww. lokali użytkowych można zapoznać się w dniach : od 03.08.2020r. Do 17.08.2020r. po uprzednim porozumieniu się z:
 • Administracją osiedla Michałkowice – P. Katarzyna Płaczek - tel. 32-766-80-10
 • Administracją osiedla Siemianowice – P. Wojciech Okarma - tel. 32-766-80-13
Ustalanie terminów i oglądanie lokali tylko w dni robocze , tj.
 • poniedziałek w godz. : 08:00 – 16:00
 • wtorek – czwartek w godz. : 08:00 – 14:00
 • piątek w godz. : 08:00 – 12:00
Wpłata wadium w wysokości 1.000,00 zł. (tysiąc złotych) winna nastąpić na konto SM „Michał” : ING Bank Śląski o/ Siemianowice Śl. nr 72 1050 1357 1000 0010 0156 4028 a potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanej oferty.
Termin składania ofert upływa w dn iu 18 .08 .2020 r. o godz. 11:00.
Oferty przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta SM „Michał” na parterze siedziby Spółdzielni

*Z UWAGI NA UTRZYMUJĄCY SIĘ STAN EPIDEMICZNY, POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE-OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI, BEZ UDZIAŁU ZAINTERESOWANYCH OFERENTÓW.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania i unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny.
Szczegółowe zasady przetargu zawarte są w „Regulaminie określającym tryb i zasady przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokali lub wynajmu lokali w zasobach SM „Michał” w Siemianowicach Śląskich”.
Dodatkowe informacje oraz treść „Regulaminu” i wzór oferty dostępne są w siedzibie SM „Michał” w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 22 (Biuro Obsługi Klienta) lub pod numerem telefonu 32-766-80-26.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.