Dzisiaj jest: 30.11.2021, imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Przetarg na wykonanie robót dekarskich i blacharskich

Dodano: rok temu Czytane: 112

Przetarg nieograniczony na wykonanie napraw bieżących w zakresie robót dekarskich i blacharskich wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach mieszkaniowych osiedla Zabobrze II w Jeleniej Górze


Przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach na maila

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
z siedzibą przy ulicy Różyckiego 19 w Jeleniej Górze www.jsmjg.pl,
tel. (75) 753 10 73
ogłasza

przetarg nieograniczony na Naprawy bieżące w zakresie robót dekarskich i blacharskich

wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach mieszkaniowych osiedla Zabobrze II, należących do administracji "DWÓJKA" w Jeleniej Górze
  • wadium 500,00 złotych
  • Termin realizacji: umowa na czas nieokreślony
  1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień JSM.
  2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać bezpośrednio w siedzibie Administracji "DWÓJKA" przy ulicy Tadeusza Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze, tel. (75) 75 310 73, w godz. od 8:00 do 14:00 - we wtorki, środy i piątki oraz w godz. od 8:00 do 16:00 - w poniedziałki i czwartki, a także za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej - od dnia 17.08.2020 roku (cena SIWZ: 36,90 zł brutto).
  3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z procedurami podanymi w SIWZ, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy L. Różyckiego 19 w Jeleniej Górze, pok. Nr 220 - do godz. 1100 dnia 31.08.2020 r.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2020 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Administracji "DWÓJKA" przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze.
  5. Oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert.
  6. Wadium należy wpłacać przelewem na konto JSM nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.
  7. Kwotę za SIWZ - 36,90 zł. brutto, należy wpłacać tylko przelewem, na konto JSM.

Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów w całości lub w części.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.