Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Syndyk sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową w miejscowości Teodorów

Dodano: rok temu Czytane: 530

Pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Teodorów nr 3B w obrębie Józefów gmina Wodzierady

Syndyk Masy Upadłości Doroty Brandeburg – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
w sprawie sygn. akt XIV GUp 131/18 Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy
ogłasza

pisemny konkurs ofert

na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Teodorów nr 3B w obrębie Józefów gmina Wodzierady, powiat łaski, województwo łódzkie działka nr 170/4, dla której Sąd Rejonowy w Łasku prowadzi księgę wieczystąnr SR1L/00052766/4.
  • Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowana najwyższa cena.
  • Cena wywoławcza wynosi 277.200,00 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych). Wszelkie koszty zawarcia umowy obciążają nabywcę.
  • Ofertę wraz z wymaganymi zgodnie z regulaminem sprzedaży, dokumentami należy kierować do dnia 8 września 2020 roku na adres syndyka - Dorota Zielińska, ul. Skłodowskiej-Curie 4a lok. 2, 90-505 Łódź, z podaniem sygnaturyakt „XIV GUp 131/18”.
  • Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niżdo dnia 15 września 2020 r.
  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium, w terminie wyznaczonym do składania ofert, przez oferenta na rachunek bankowy prowadzony w Banku PKO BP S.A. o numerze 42 1020 3352 0000 1102 0246 4147, w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium – konkurs ofert XIV GUp 131/18”.
  • Wadium przepada na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się przez oferenta, którego oferta została wybrana, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka, braku możliwości zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn dotyczących oferenta lub w przypadku nieuiszczenia przez takiego oferenta ceny sprzedaży w terminie określonym w regulaminie konkursu. Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta została wybrana i który podpisał umowę sprzedaży, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
  • Szczegółowe informacje, regulamin sprzedaży można uzyskać, kontaktując się z syndykiem masy upadłości Dorotą Zielińską poprzez e-mail –d.zielinska@ingremio.com lub tel. 605 260231.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.