Dzisiaj jest: 30.11.2021, imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynków

Dodano: rok temu Czytane: 102

Przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynków oraz wykonanie remontu balkonów wraz z uzupełnieniem ocieplenia budynku w Rudzie Śląskiej


Przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach na maila

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713
tel. (32) 24-82-411 /-15/, fax (32) 24-84-322
e-mail:techniczny@rsm.com.pl
ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynków

przy ul. Szyb Powietrzny 1, Chorzowskiej 27 oraz wykonanie remontu balkonów wraz z uzupełnieniem ocieplenia budynku przy ul. Chorzowskiej 23, 25, 29 w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 19.08.2020 r. do dnia 27.08.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
 1. dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037000000053600 5415,
 2. zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania Faktury VAT,
 3. odebrać SIWZ od godz. 800 do godz. 13.00 w pokoju 310.
 • Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym, należy przesłać faxem lub e-mailem zamówienia z podaniem danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.
 • Cena formularza wynosi: 184,50 PLN /z VAT/.
 • Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składaćw siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12,do dnia: 3.09.2020 r. do godziny 8.30.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali nr 317w dniu 3.09.2020 r. o godzinie 9:00.
 • Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
 • Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie: 10.000,- PLN/zadanie.
 • Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037 000000053600 5415 do dnia 3.09.2020 r. do godz. 8:30.
 • Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków na konto zamawiającego.
 • W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
 • Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu Technicznego.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.