Dzisiaj jest: 3.12.2021, imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Przetarg na wykonanie przeglądu budowlanego budynków i mieszkań

Dodano: rok temu Czytane: 87

Przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wyłonienie wykonawcy pięcioletniego przeglądu budowlanego budynków i mieszkań łącznie z przeglądem rocznym pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej


Przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach na maila

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gądów”
ul. Na Ostatnim Groszu 24 , 54-207 Wrocław 
ogłasza

przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wyłonienie wykonawcy

Pięcioletniego przeglądu budowlanego budynków/mieszkań, łącznie z przeglądem rocznym, pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej stanowiących przegląd pięcioletni mieszkań i części administracyjnych budynków zasobach S.M. „Gądów” we Wrocławiu, zgodnie z art. 62 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane

Zamówienie składa się z 2 zadań do realizacji w 2021 roku.
  1. Zadanie nr 1
    Przegląd budowlany budynków pięcioletni, w tym również roczny: w 2651 mieszkaniach, w 155 klatkach 37 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz w 4 pawilonach (3 handlowo-usługowe, 1 biurowy) i hydroforni - zgodnie z art. 62 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane.
  2. Zadanie nr 2
Pomiary kontrolne instalacji elektrycznej w 2651 mieszkaniach oraz w części administracyjnej w 155 klatkach 37 budynków i w 4 pawilonach (3 handlowo-usługowe, 1 biurowy) i hydroforniprzegląd pięcioletni zgodnie z art. 62 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane.
  • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w pokoju nr 11 w godzinach pracy Spółdzielni lub z naszej strony internetowej www.smgadow.pl
  • Wysokość wadium wynosi: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) dla zadania nr 1 i 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) dla zadania nr 2.
  • Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ należy składać w Sekretariacie Spółdzielni pokój nr 2, w terminie do dnia 09 września 2020 r. do godziny 10.30
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 września 2020 r. w sali konferencyjnej Spółdzielni o godz. 11.00.
  • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentów i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania przetargowego.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.