Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Przetarg na remont dachu z robotami towarzyszącymi

Dodano: rok temu Czytane: 108

Przetarg dwustopniowy na remont dachu z robotami towarzyszącymi ulica Suwalska 32 w Warszawie


Przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach na maila

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

I Zamawiajacy: SM "Bródno" Administracja Osiedla "Kondratowicza" z siedzibą w Warszawie

ul Chodecka 13 
ogłasza

przetarg dwustopniowy na: remont dachu z robotami towarzyszącymi ul. Suwalska 32

 
Wadium 6 000 zł, Wadium winno być wniesione w pieniądzu na konto Zamawiającego Nr 77 1020 1156 0000 7902 0006 4055 najpóźniej w dniu składania ofert. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

II Materiały przetargowe można nabyć osobiście od poniedziałku do piątku w godz..800 1200 pocztą e-meil krystyna.jasny@smbrodno.pl , po dokonaniu opłaty brutto 150 zł.

III. Miejsce i termin składania ofert - siedziba Zamawiającego Warszawa ul. Chodecka 13 pok. nr 5 w terminie do dnia: 14.09.2020r. godz. 9.00

IV. Otwarcie ofert: w dniu: 14.09.2020r. godz. 10:00 w Osiedlowym Klubie "Lira" ul Łojewska 3, ( piętro I)

V Okres związania z warunkami zawartymi w SIWZ wynosi 90 dni.

VI. Do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych upoważniony jest Inspektor Nadzoru - Joanna Kokosza tel. (22) 519 49 20

VII. Postępowanie o udzieleniu zamówienia prowadzone jest zgodnie z Uchwałą nr 49/2017r. z dnia 30-10-2017r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" przy zachowaniu obowiązujących przepisów dotyczących COVID -19,

VIII. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.