Dzisiaj jest: 30.11.2021, imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Przetarg na budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Dodano: rok temu Czytane: 107

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ulicy Noskowskiego 11 i 12 w Jeleniej Górze


Przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach na maila

 
ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
z siedzibą przy ulicy Różyckiego 19 w Jeleniej Górze www.jsmjg.pl,
tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290
ogłasza

przetarg nieograniczony na

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych

w dwóch lokalizacjach przy ul. Noskowskiego 11, 12 w Jeleniej Górze - ETAP I i II
  1. Wymagane wadium: 30 000 złotych.
  2. Termin realizacji - pożądany do dnia 15.12.2020 roku.
  3. Postępowania prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień JSM.
  4. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać bezpośrednio w siedzibie Administracji "DWÓJKA" przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze tel. (75) 75 310 73 w godz. od 8:00 do 14:00 - we wtorki, środy i piątki oraz w godz. od 8:00 do 16:00 - w poniedziałki i czwartki, a także za pośrednictwem poczty - od dnia 02.09.2020 roku (cena SIWZ: 36,90 zł brutto).
  5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z procedurami podanymi w SIWZ, w siedzibie DAM "Dwójka" przy ul. Sygietyńskiego 1 - do godz. 10:00 dnia 16.09.2020 r.
  6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2020 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Administracji "DWÓJKA" przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze.
  7. Oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert.
  8. Wadium należy wpłacać przelewem na konto JSM nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.
  9. Kwotę za SIWZ - 36,90 zł. brutto, należy wpłacać tylko przelewem, na konto JSM.
  10. Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów w całości lub w części.
ZARZĄD JSM
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.