Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Przetarg na modernizację suwnicy w zakładzie remontowym

Dodano: rok temu Czytane: 73

Przetarg na wykonanie modernizacji suwnicy w hali B na Zakładzie Remontowym Knurów – FOCH


Przetargi i informacje o udzielonych zamówieniach na maila


HALDEX S.A. w Katowicach
HALDEX S.A.
pl. Grunwaldzki 8-10
40-951 Katowice

Zamawiający ogłasza zamówienie na

Modernizacja suwnicy w hali B na Zakładzie Remontowym Knurów – FOCH


Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert - nr 19/2020.
Termin realizacji zamówienia: do 100 dni od daty podpisania Umowy.
  1. Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.haldex.com.pl wdziale „Konkursy” lub w Biurze Zarządu, pokój nr 542, począwszy od dnia 31.08.2020 w dni robocze wgodzinach7.00 – 14.00.
  2. Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym USB) w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze wgodzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A., plac Grunwaldzki 8-10 w Katowicach, w Biurze Zarządu, pokój nr 542,w terminie do dnia 21.09.2020 do godz. 9.00.
  3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  5. Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  6. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
  7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2020 ogodz. 9.15 w sali nr 518.
  8. Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
  • w sprawach technicznych:
Czesław Wilczak, tel. 601 970 193, e-mail:c.wilczak@haldex.com.pl Damian Mulas, tel. 501 033 611, e-mail:d.mulas@haldex.com.pl
  • w sprawach formalnych:
Anna Guzik, tel. 32 786 95 41, e-mail:a.guzik@haldex.com.pl
Aleksandra Taubert, tel. 885 885 690, e-mail:a.taubert@haldex.com.pl

Informacje udzielane są w godzinach od 700– 1400.

9. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z regulaminem postępowania wsprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nieobjęte Ustawą Pzp. Obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowej www.haldex.com.pl wdziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.