Dzisiaj jest: 3.12.2021, imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Przetarg na wynajem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego

Dodano: rok temu Czytane: 110

Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni stanowiących własność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni ogłasza przetarg na wynajem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego
Ogłoszenie

przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego

przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni stanowiących własność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
  1. Organizatorem przetargu jest: Uniwersytet Morski w Gdyni ul. Morska 81 - 87 81-225 Gdynia
  2. Przetarg zostaje ogłoszony z dniem: 31.08.2020 r. Termin składania ofert upływa w dniu: 12.10.2020 r.
  3. Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerami telefonów: 604 936 942, (58) 55 86 201.
  4. Przedmiotem przetargu są pomieszczenia na prowadzenie bufetu studenckiego znajdujące się w budynku przy Al. Jana Pawła II 3, stanowiące własność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni o powierzchni 102,73 m2 z dodatkowym tarasem.
  5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości jednomiesięcznego czynszu najmu brutto stanowiącego iloczyn ceny wywoławczej brutto dla jednego metra kwadratowego oraz powierzchni lokali, tj. w wysokości 3 158,95 złotych brutto.
  6. Wadium wnosi się na rachunek Uniwersytetu Morskiego w Gdyni nr 55 1140 1153 0000 2235 4300 1001.
  7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia poinformowania o odrzuceniu oferty, zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
  8. Cena wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi 25 netto + VAT 23%.
  9. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, określone zostały w regulaminie przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego znajdującego się w budynku przy Al. Jana Pawła II 3, stanowiących własność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, z którym można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni pod adresem: http://bip.umg.edu.pl/UMG
  10. Oferty przetargowe należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:
Przetarg pisemny nieograniczony – wynajem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego znajdującego się w budynku przy Al. Jana Pawła II 3 – NIE OTWIERAĆ!
w Biurze Kanclerza Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87, 81-225 Gdynia, pok. F-228, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 12.10.2020 r. godzina 9.00 (decyduje data wpływu).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.10.2020 r. o godzinie 9.15.
11. Uniwersytet Morski w Gdyni zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz treści ogłoszenia, swobodnego wyboru ofert, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.
12. Uniwersytet Morski w Gdyni zawiadomi oferenta, który przetarg wygrał, o terminie i miejscu zawarcia umowy najmu.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.