Dzisiaj jest: 30.11.2021, imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Dostawa oleju opałowego dla kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Dodano: rok temu Czytane: 42

Przetarg w formie zapytania cenowego na dostawę oleju opałowego dla kotłowni olejowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Motkowicach gmina Imielno powiat Jędrzejów

Dostawa oleju opałowego dla kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Przetarg na dostawę oleju napędowego
 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w PIŃCZOWIE

Z A P R A S Z A

do złożenia oferty w przetargu w formie zapytania cenowego na dostawę oleju opałowego dla kotłowni olejowej

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Motkowicach, gmina Imielno, powiat Jędrzejów.
 
I. Termin dostawy: do dnia 20 września 2020 r. w ilości: 5.000 litrów

II. Miejsce dostawy - Motkowice ul. Nadnidziańska 6b.

III. Termin i miejsce złożenia oferty: Do godziny 10:00 dnia 8 września 2020 roku w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie, ul. 3 Maja 14.

Prosimy o złożenie oferty w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na dostawę oleju opałowego dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie – wrzesień 2020r.

Dopuszcza się możliwość przesłania oferty mailem: sekretariat@smpinczow.pl

IV. W ofercie prosimy o podanie:
  • ceny brutto za 1 litr dostarczonego paliwa do kotłowni olejowej w Motkowicach w terminie podanym w punkcie 1 z podaniem parametrów proponowanego oleju,
  • do oferty załączyć dokumenty potwierdzające parametry oleju opałowego,
  • do oferty załączyć dokumenty uprawniające do obrotu paliwami zgodnie z wymogami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
V. Kryteria, którymi S.M. w Pińczowie będzie się kierować przy wyborze oferty:
  • cena brutto, za którą zostanie dostarczony 1 litr oleju opałowego do kotłowni w Motkowicach.
VI. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.