Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Dostawa ekomiału węglowego dla kotłowni w budynku mieszkalnym

Dodano: rok temu Czytane: 73

Przetarg na dostawę ekomiału węglowego dla kotłowni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Działoszycach ulica Młody Orzeł 1

Dostawa ekomiału węglowego dla kotłowni w budynku mieszkalnym
Przetarg na dostawę ekomiału węglowego dla kotłowni w budynku mieszkalnym
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w PIŃCZOWIE

Z A P R A S Z A

do złożenia oferty w przetargu w formie zapytania cenowego na dostawę ekomiału węglowego dla kotłowni

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Działoszycach ul. Młody Orzeł 1

I. Wymagane parametry ekomiału węglowego:
  • węgiel kamienny – ekomiał: wartość opałowa co najmniej 24,00 MJ/kg, zawartość popiołu max. 12% i zawartość siarki max. 1,2% - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii poz. 1890 z dnia 27 września 2018r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych tabela Nr 5.
II. Termin dostawy:
  • sukcesywnie na sezon grzewczy 2020/2021w ilości około 40 ton, po stałej cenie na cały sezon grzewczy,
  • dostawa sukcesywnie po około 10 do 20 ton na zgłoszenie telefoniczne,
  • pierwsza dostawa do dnia 30 września 2020r.
III. Miejsce dostawy - Działoszyce ul. Młody Orzeł 1.

IV. Termin i miejsce złożenia oferty:
Do godziny 10:00 dnia 8 września 2020 roku w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie.
Prosimy o złożenie oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem: „Oferta na dostawę ekomiału węglowego dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie – wrzesień 2020r.

Dopuszcza się możliwość przesłania oferty mailem: sekretariat@smpinczow.pl

V. W ofercie prosimy o podanie:
  • ceny brutto za jedną tonę dostarczonego ekomiału do kotłowni w Działoszycach w terminie podanym w punkcie II,
  • należy załączyć świadectwo jakości paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii poz. 1892 z dnia 27 września 2018r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych.

VI. Kryteria, którymi S.M. w Pińczowie będzie się kierować przy wyborze oferty:
  • cena brutto, za którą zostanie dostarczona jedna tona miału węglowego do kotłowni w Działoszycach,
  • spełnienie norm jakościowych.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.