Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Modernizacja magazynu soli luzem i budowa nowego magazynu wyrobu gotowego

Dodano: rok temu Czytane: 59

Przetarg nieograniczony na roboty polegające na modernizacji magazynu soli luzem i budowy nowego magazynu wyrobu gotowego Etap 1 Rozbiórki magazynu soli

Modernizacja magazynu soli luzem i budowa nowego magazynu wyrobu gotowego
Przetarg na modernizację magazynu soli luzem i budowę nowego magazynu wyrobu gotowego

Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Wodnej  i Rekultywacji  S.A.

44-335 Jastrzębie - Zdrój 
ul. Chlebowa 22tel.  32 47 - 630 - 73 (do 79) 
e- mail: sekretariat@pgwir.pl
ogłasza

Przetarg nieograniczony na 

Modernizacja magazynu soli luzem/budowa nowego magazynu wyrobu gotowego - Etap 1. Rozbiórki magazynu soli

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.
  2. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł.
Wadium należy wpłacić na konto : PKOBP SA O/RYBNIK  22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem
Modernizacja magazynu soli luzem/budowa nowego magazynu wyrobu gotowego - Etap 1. Rozbiórki magazynu soli

Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.
Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 23.09.2020 r. do godz. 9.00.
Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.
Komisyjne otwarcie części technicznej ofert nastąpi w dniu 23.09.2020 r. o godzinie 9.05.
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami jest: 
  • Damian Hensel – tel. 605 485 810 – sprawy dotyczące przedmiotu przetargu,
  • Iwona Bojdoł – tel. kom. 504 408 394 – sprawy formalno - prawne.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A. zastrzega sobie prawo do:
  • swobodnego wyboru ofert,
  • uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej: www.pgwir.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.