Dzisiaj jest: 30.11.2021, imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Wymiana wewnętrznej kanalizacji sanitarnej

Dodano: rok temu Czytane: 48

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót instalacyjnych polegających na wymianie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Piotrkowie Trybunalskim

OGŁOSZENIE

PIOTRKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

97-300  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. BELZACKA  66
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH W ZAKRESIE
WYMIANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PRZY UL PRÓCHNIKA 18/20 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
 

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2020 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za odpłatnością w wysokości 100,00 zł +23% VAT = 123,00 zł (wpłata na konto PEKAO SA O/Piotrków Tryb. 51 1240 3116 1111 0000 3506 6347 lub BNP PARIBAS POLSKA SA 35 1750 1295 0000 0000 2086 2033) można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 18, I piętro, ul. Belzacka 66.

Bliższych informacji udziela Dział Gospodarki Cieplnej i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi tut. Spółdzielni tel. 44 6497852 wew. 32 i 33 lub kom. 605100433.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiemPRZETARG – ROBOTY INSTALACYJNE” w terminie do dnia 15.09.2020 r. godz. 14°° w sekretariacie Spółdzielni ul. Belzacka 66, pokój nr 5.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
  • wykupienie specyfikacji
  • wpłacenie wadium w wysokości:  8.000,00  zł na konto PEKAO S.A. O/Piotrków Tryb. 51 1240 3116 1111 0000 3506 6347 lub BNP PARIBAS POLSKA SA   35 1750 1295 0000 0000 2086 2033
  • złożenie kompletu dokumentów określonych w SIWZ.
O wyborze oferty decydować będzie cena ryczałtowa, udzielona gwarancja, termin wykonania, termin płatności oraz dostarczone referencje od poprzednich zamawiających.

O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi pisemnie oferenta, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Oferent zobowiązany jest w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia o wyborze oferty.

Nie podpisanie w wyznaczonym terminie umowy powoduje przepadek wadium.

PSM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.