Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Wymiana witryn w lokalach użytkowych budynku

Dodano: rok temu Czytane: 51

ADMINISTRACJA OSIEDLA “JAGIELLOŃSKA” Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie ogłasza przetarg na wymianę witryn w lokalach użytkowych budynku i wymianę wejść do klatek schodowych

ADMINISTRACJA OSIEDLA “JAGIELLOŃSKA” Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga”

w Warszawie, ul. Targowa 80/82
ogłasza

PRZETARG

na
  1. wymianę witryn w lokalach użytkowych budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 w Osiedlu “Jagiellońska” RSM “Praga”
  2. wymianę wejść do klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Floriańskiej 14
  • Termin składania ofert do dnia 24.09.2020r. do godz. 10.00 w pokoju nr 1 w siedzibie Administracji Osiedla “Jagiellońska”  przy ul. Targowej 80/82 w Warszawie.
  • Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
  • Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem: https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.09.2020r. o godz. 11.00 w Administracji Osiedla.
  • Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: p. Izabella Jurczyńska (pok. nr 7 tel. 22 518-90-16 , e-mail: izabella.jurczynska@rsmpraga.pl)
  • Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie "Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM “Praga” przyjętych Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM “Praga” z dnia 05 października 2018r. w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM “Praga”.
  • RSM “PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
  • RSM “PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.
Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.