Dzisiaj jest: 26.10.2020, imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy

Sprzedaż nieruchomości w gminie Szczurowa

Dodano: miesiąc temu Czytane: 28

Wójta Gminy Szczurowa ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Szczurowa

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ WÓJTA GMINY SZCZUROWA O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa dotyczy

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa dotyczy

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Przedmiot przetargu

Działka ew. nr 908/2 położona w miejscowości Szczurowa o pow. 0,1471 ha,
KW TR1B/00069497/0

Działka ew. nr 1673 położona w miejscowości Szczurowa
o pow. 0,08 ha,

KW nr TR1B/00061975/9

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości

Działka przeznaczona do sprzedaży, w MPZP działka położona jest w części około 0,02 ha w terenie określonym jako 08KDD- drogi publiczne klasy D (dojazdowe), w pozostałej części w terenie określonym jako S80 MU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej orazi usługowej

Działka przeznaczona do sprzedaży, w MPZP działka położona jest w części około 0,03 ha w terenie określonym jako S322 MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w pozostałej części w terenie określonym jako 16 KDL – tereny dróg publicznych klasy L – lokalnych

Cena wywoławcza

65 600,00 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 00/100)netto. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

6 500,00 (słownie: sześć tysięcy pięćset tysiące złotych 00/100) netto. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

Termin i miejsce przetargu

26 października 2020 r. godzina 900, siedziba Urzędu Gminy Szczurowa, pok. nr 14 (parter – sala narad)

26 października 2020 r. godzina 11 00 , siedziba Urzędu Gminy Szczurowa, pok. nr 14 (parter – sala narad

Wysokość wadium

6 000,00 (słownie: sześć tysięcy 00/100) złotych , termin wniesienia wadium – 22 października 2020 roku

700,00 (słownie: siedemset 00/100) złotych, termin wniesienia wadium - 22 października 2020 roku

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa (I piętro), publikuje się na stronie internetowej Gminy Szczurowa i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, w której położona jest działka.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa
(I piętro), publikuje się na stronie internetowej Gminy Szczurowa i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty
w miejscowości, w której położona jest działka

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje o przetargu

Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, piętro I, pok. 22 lub telefonicznie pod nr tel. 14 6714097
w godzinach pracy Urzędu

Urząd Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, piętro I, pok. 22 lub telefonicznie pod nr tel. 14 6714097 w godzinach pracy Urzędu

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.