Dzisiaj jest: 26.10.2020, imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy

Wykonanie przebudowy odcinków instalacji wodociągowej

Dodano: miesiąc temu Czytane: 29

Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy odcinków istniejącej instalacji wodociągowej na cele bytowo - gospodarcze

OGŁOSZENIE

Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Jodłowa 7 A w Szczecinie tel. 91 43 22 522
ogłasza

przetarg nieograniczony na Wykonanie przebudowy odcinków istniejącej instalacji wodociągowej na cele bytowo - gospodarcze 

przebudowa istniejącej instalacji ppoż., przebudowa istniejącego zestawu hydroforowego z niezbędną armaturą i osprzętem oraz niezbędne prace towarzyszące zgodnie z dokumentacją projektową w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Kaliny
 • Zadanie I - Santocka 20
 • Zadanie II - Derdowskiego 28-30
 • Zadanie III - Derdowskiego 32-34
 • Zadanie IV - Derdowskiego 36-38
 • Zadanie V - Derdowskiego 40-42
 1. Każde zadanie stanowi odrębne postępowanie.
 2. Termin realizacji robót do 28.02.2021 r.
 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, pokój 103,101, tel.91 43 22 513/515.
 4. Wadium w wysokości 3.000 zł na każde zadanie (zadania I, II , III,IV,V) należy wnieść do 14.10.2020 roku do godz. 11 00
 5. Wadium przetargowe może być wniesione przelewem na rachunek bankowy: 51 1020 4795 0000 9902 0003 9685 lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Zwrot wadium zostanie dokonany na warunkach SIWZ.
 6. Oferty należy składać w kancelarii SSM przy ul. Jodłowej 7 A w Szczecinie do dnia 14.10.2020 do godz. 1145. 
 7. Oferent jest związany ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 211 w dniu 14.10.2020 r. o godz.12.00.
 9. Informacji udziela - Dział Eksploatacji tel.: 91 43 22 513, 509 313 170.
 10. Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.