Dzisiaj jest: 28.10.2020, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Sprzedaż samochodu marki Subaru Forester

Dodano: miesiąc temu Czytane: 16

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń ogłasza publiczny pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Subaru Forester

OGŁOSZENIE

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń

ul. 3 Maja 108, 43-450 Ustroń, tel. 33 854 35 21
ogłasza

publiczny pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Subaru Forester

 1. Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki Subaru Forester, nr rej. SCI 1599E, rok produkcji 2015, nr VIN JF1SJ5LC5FG200946, pojemność: 1995 cm3, moc: 110 kW, skrzynia biegów: lineartronic (CVT), paliwo: benzyna, kolor: Crystal Black Silica, przebieg: 121903 km [stan na 28.09.2020], liczba miejsc: 5, masa całkowita: 2015 kg, hak holowniczy, dodatkowe 4 opony zimowe 225/60/R17, termin badania technicznego 20.07.2021 r.
 2. Przetarg - otwarcie ofert, odbędzie się w dniu 15.10.2020 r. o godz. 10:15 w świetlicy Nadleśnictwa przy ulicy 3 Maja 108 w Ustroniu.
 3. Oględzin samochodu można dokonać w siedzibie biura Nadleśnictwa w Ustroniu przy ul. 3 Maja 108, 43-450 Ustroń, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 – 14.00.
 4. Cena wywoławcza wynosi 61 200,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) brutto [zawiera podatek VAT 23%].
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w sekretariacie Nadleśnictwa Ustroń, 43-450 Ustroń ul. 3 Maja 108, do dnia 15.10.2020 r. do godz 10.00
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ustalonej ceny wywoławczej brutto, tj. kwota 6 120,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych) tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu. Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Nadleśnictwa do dnia 15.10.2020 r. do godz. 10.00 lub na konto sprzedającego. Nr konta: PKO BP SA O/Ustroń 60 1020 1390 0000 6602 0117 5884 z dopiskiem „Wadium na samochód”, z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęło na konto Nadleśnictwa do dnia 15.10.2020 r. do godz. 10.00.
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 8. Termin składania ofert: do 15.10.2020 r., do godz. 10:00 w sekretariacie biura Nadleśnictwa w Ustroniu, ul. 3 Maja 108. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach i opisanych: „Przetarg na samochód. Nie otwierać do dnia 15.10.2020 r., godz. 1015". Termin związania ofertą - 14 dni, licząc od dnia upływu składania ofert.
 9. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.
 10. Szczegółowe dane na temat przetargu znajdują się na stronie https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_ustron/komunikaty_i_ogloszenia
 11. Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oferenta.
 12. W części nieuregulowanej w ogłoszeniu stosowane będą przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. nr 97, poz. 443).

 
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.