Dzisiaj jest: 28.10.2020, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Remont elewacji budynków wysokich

Dodano: miesiąc temu Czytane: 14

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont elewacji budynków wysokich w zasobach SSM w Suwałkach

OGŁOSZENIE

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach

przy ul. Korczaka 2A
ogłasza

przetarg nieograniczony na: Remont elewacji budynków wysokich

w zasobach SSM w Suwałkach
  1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2021 roku.
  2. Okres gwarancji ustala się na min. 60 miesięcy.
  3. Ustala się łączne wadium w wysokości 195 000,00 zł, z wpłatą na konto SSM, lub w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, w sposób podany w "Instrukcji dla Oferentów (SIWZ)".
  4. Kryterium oceny ofert - cena oraz doświadczenie w realizacji robót o rodzaju i zakresie podobnym do stanowiących przedmiot niniejszego przetargu.
  5. Materiały przetargowe, oraz wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A- pokój Nr 10, tel. (87) 563 - 03 - 68.
  6. Zainteresowanym Oferentom dokumenty przetargowe udostępnione zostaną bezpłatnie.
  7. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 15.10.2020 r. do godz. 10:00 .
  8. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.10.2020 r. o godz. 10:30 w lokalu Zamawiającego, usytuowanym na I piętrze budynku przy ulicy Świerkowej 52 (wejście od ulicy Świerkowej, obok kiosku ALF).
  9. Uczestnikami postępowania mogą być wyłącznie Oferenci, którzy uzyskali materiały przetargowe u Zamawiającego.
  10. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu, w części lub w całości, bez podania przyczyn.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.