Dzisiaj jest: 1.12.2020, imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Przetarg na sprzedaż działek budowlanych

Dodano: 3 tygodnie temu Czytane: 25

Wójt Gminy Raków ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Raków

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:
  1. Działka budowlana nr 47 położona w Drogowlach o pow. 0,4200 ha, KW KI1L/00151867/5; Cena wywoławcza: 40 500, 00 zł Wadium: 8 100, 00 zł
  2. Działka rolna nr 189/2 położona w Rakowie o pow. 0,0933 ha, KW KI1L/00160404/8; Cena wywoławcza: 13 500, 00 zł Wadium: 2 700, 00 zł
  3. Działka rolna nr 210/2 położona w Rakowie o pow. 0,2921 ha, KW KI1L/00149056/0; Cena wywoławcza: 27 000, 00 zł Wadium: 5 400, 00 zł
  4. Działka budowlana nr 1141 położona w Rakowie o pow. 0,0727 ha. Cena wywoławcza: 16 200, 00 zł Wadium: 3 240, 00 zł
  5. Działka częściowo rekreacyjna, częściowo rolna nr 916/4 położona w Chańczy o pow. 1,3300 ha, KW KI1L/00149017/5; Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 2a ust 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego przysługuje rolnikowi indywidualnemu. Cena wywoławcza: 300 000, 00 zł Wadium: 60 000, 00 zł
  6. Działka rekreacyjna nr 926/8 położona w Chańczy o pow. 0,2000 ha. Cena wywoławcza: 80 000, 00 zł Wadium: 16 000, 00 zł
Wszystkie ceny wywoławcze zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Żadna z ww. działek nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Działki nr 210/2, 1141, 916/4 są obciążone umową dzierżawy do dnia 1.03.2022 r.

Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości odbędą się w Urzędzie Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, sala konferencyjna, w dniu 15.12.2020 r. odpowiednio o godz. 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium, w terminie do dnia 08.12.2020 roku na konto Gminy Raków nr 66 8521 1016 2001 0004 7193 0020 ze wskazaniem nieruchomości, której wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko/a uczestnika/ów przetargu. W przypadku gdy wpłata wadium dokonana zostanie z konta bankowego osoby nie będącej uczestnikiem przetargu koniecznym jest aby w tytule wpłaty (oprócz oznaczenia nieruchomości) umieścić imiona i nazwiska osób przystępujących do przetargu.

W przypadku gdy wpłata wadium zostanie dokonana z konta jednego z małżonków a do uczestnictwa w przetargu przystępują oboje, w tytule wpłaty koniecznym jest wpisanie danych obojga małżonków przystępujących do przetargu.

Wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 08.12.2020 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej najpóźniej w dniu przetargu. Szczegółowych informacji udziela Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, tel. 041 35 35 018 wew. 30 w godzinach pracy Urzędu. Ogłoszenie o przetargu oraz warunki przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz opublikowano na stronie: www.rakow.pl oraz bip.rakow.pl.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.