Dzisiaj jest: 27.1.2021, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Przetarg na oddanie w dzierżawę boksu garażowego

Dodano: 2 miesiące temu Czytane: 22

PREZYDENT MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę boksu garażowego wraz z gruntem wybudowanego na nieruchomości

PREZYDENT MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę boksu garażowego wraz z gruntem

wybudowanego na nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Maz. przy ul. Zawadzkiej 58-70.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 roku o godz. 11.00 w sali nr 22 Urzędu Miasta Tomaszowa Maz., ul. POW 10/16.
Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawęna okres trzech lat jest jednostanowiskowy boks garażowy nr 2 o wymiarach 3 m x 5 m i powierzchni użytkowej 15 m2, o konstrukcji szkieletowej, obudowany blachą wraz z gruntemo powierzchni 15 m2, położony przy ul. Zawadzkiej 58-70 w Tomaszowie Maz., stanowiący część nieruchomości opisanej w PT1T/00004269/0 oznaczonej nr ewid. 203/3 w obrębie 2, z przeznaczeniem na cele garażowe.

Dostęp do drogi publicznej będzie zapewniony poprzez możliwość korzystania z dojazdu od ul. Zawadzkiej.
Kwota wywoławcza stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 100,00 zł, w tym 23% VAT.

Ogłoszenie oraz regulamin przetargu, który jest integralną częścią ogłoszenia, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, na stronach bip.tomaszow.miasta.pl – w zakładce nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, najmu - aktualne ogłoszenia o przetargach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Wadium w wysokości 100,00 zł należy wnieść dodnia 11 grudnia 2020 roku(włącznie) na konto Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki 58 1050 1461 1000 0023 6464 4415. Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na wyżej wymienione konto.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:
  1. dowód wpłaty wadium,
  2. w przypadku osób fizycznych
  • dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • w przypadku reprezentowania osoby fizycznej przez pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do wzięcia udziału w przetargu i do zawarcia umowy dzierżawy,
  • pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę do wzięcia udziału w przetargu i do zawarcia umowy dzierżawy.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo przedkładają aktualny wypis internetowy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

3. w przypadku osób prawnych – aktualną informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1500 z późn. zm.) lub aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Warunki przetargu, zobowiązania dzierżawcy oraz zastrzeżenia wydzierżawiającego dostępne są na stronachbip.tomaszow.miasta.pl – w zakładce nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, najmu –– aktualne ogłoszenia o przetargach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Prezydent Miasta Tomaszowa Maz. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia przy zaistnieniu okoliczności powodujących uniemożliwienie zawarcia umowy.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz., pok. nr 42, tel. (44) 726-26-21.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicach Urzędu Miasta od dnia 20 listopada 2020 roku do dnia przetargu.
Tomaszów Mazowiecki, 17.11.2020 r.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.