Dzisiaj jest: 1.12.2020, imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Likwidator Zboru Zbór Wspólnoty Chrześcijańskiej

Dodano: 2 tygodnie temu Czytane: 36

Likwidator Zboru Zbór Wspólnoty Chrześcijańskiej „Wrocław dla Jezusa” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65/5 wzywa ewentualnych wierzycieli Zboru, aby zgłosili swoje wierzytelności

Likwidator Zboru Zbór Wspólnoty Chrześcijańskiej „Wrocław dla Jezusa” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65/5, zwanego dalej Zborem podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 września 2020 r. Rada Zboru postanowiła odłączyć Zbór od Kościoła Wspólnota Chrześcijańska „Wrocław dla Jezusa” z siedzibą we Wrocławiu (zarejestrowanego w Rejestrze Kościołów i Innych Związków Wyznaniowych w Dziale A pod nr. 102), zwanego dalej Kościołem i zaprzestać działalności. Pismem z dnia 14 września 2020 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Kościół wystąpił w sprawie rozpoczęcia procedury związanej z likwidacją Zboru. Uchwałą Rady Kościoła z dnia 17 listopada 2020 r. powołano likwidatora w osobie Macieja Buraka.

Likwidator stwierdza, że Zbór nie prowadził i nie prowadzi działalności gospodarczej i według jego wiedzy nie posiada żadnych zobowiązań finansowych. W związku z powyższym likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli Zboru, aby zgłosili swoje wierzytelności pod rygorem ich pominięcia w procesie likwidacji w terminie 7 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości. Zgłoszenie wierzytelności należy dokonać drogą mailową na adres likwidatora: burq@o2.pl. W tym stanie faktycznym i prawnym likwidator podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o likwidacji w „Gazecie Wrocławskiej”.

Likwidator Zboru Zbór Wspólnoty Chrześcijańskiej „Wrocław dla Jezusa”
Maciej Burak Wrocław, dnia 18 listopada 2020 roku.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.