Dzisiaj jest: 1.12.2020, imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Likwidator Zboru Chrześcijańska Wspólnota Domowa

Dodano: 2 tygodnie temu Czytane: 27

Likwidator Zboru Chrześcijańska Wspólnota Domowa z siedzibą w Knurowie przy ul. Dolnych Wałów 13a/6 wzywa ewentualnych wierzycieli Zboru, aby zgłosili swoje wierzytelności

Likwidator Zboru Chrześcijańska Wspólnota Domowa z siedzibą w Knurowie przy ul. Dolnych Wałów 13a/6, zwanego dalej Zborem podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 sierpnia 2020 roku Rada Zboru postanowiła odłączyć Zbór od Kościoła Wspólnota Chrześcijańska „Wrocław dla Jezusa” z siedzibą we Wrocławiu (zarejestrowanego w Rejestrze Kościołów i Innych Związków Wyznaniowych w Dziale A pod nr 102), zwanego dalej Kościołem. Pismem z dnia 14 września 2020 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Kościół wystąpił w sprawie rozpoczęcia procedury związanej z likwidacją Zboru. Uchwałą Rady Kościoła z dnia 17 listopada 2020 r. powołano likwidatora w osobie Doroty Wojnar.

Likwidator stwierdza, że Zbór nie prowadził i nie prowadzi działalności gospodarczej i według jego wiedzy nie posiada żadnych zobowiązań finansowych. W związku z powyższym likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli Zboru, aby zgłosili swoje wierzytelności pod rygorem ich pominięcia w procesie likwidacji, w terminie 7 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości. Zgłoszenie wierzytelności należy dokonać drogą mailową na adres likwidatora: d_wojnar@wp.pl. W tym stanie faktycznym i prawnym, likwidator podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o likwidacji w gazecie Dziennik Zachodni.

Likwidator Zboru Chrześcijańska Wspólnota Domowa
Dorota Wojnar
Knurów, dnia 19 listopada 2020 roku
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.