Dzisiaj jest: 27.1.2021, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Przetarg na na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Dodano: 2 miesiące temu Czytane: 52

Burmistrz Miasta Chodzieży ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży położonego w Chodzieży przy ul. Tadeusza Kościuszki

Burmistrz Miasta Chodzieży

Podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, położonego w Chodzieży przy ul. Tadeusza Kościuszki 19/1.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, oznaczony numerem 1, stanowiący własność Gminy Miejskiej w Chodzieży, znajdujący się na parterze budynku wielorodzinnego położonego w Chodzieży, przy ul. Tadeusza Kościuszki 19, o powierzchni 83,10 m2, do którego przynależą dwie piwnice o łącznej pow. 4,71 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 9,33 m2, zapisany w księdze wieczystej KW nr PO1H/00024469/5. Z lokalem związany jest udział wynoszący 9714/26089 części w prawie własności działki gruntu oznaczonej numerem 2199 o pow. 0,0964 ha i w częściach wspólnych budynku.

Cena wywoławcza w I przetargu wynosi 140.000,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy 00/100). Sprzedaż zwolniona jest od podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 ze zm.).

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.12.2020 R. W URZĘDZIE MIEJSKIM W CHODZIEŻY PRZY UL. PADEREWSKIEGO 2, SALA NR 305, GODZINA 11.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100), w takim terminie, aby w dniu 22.12.2020 r. znalazło się na koncie Gminy Miejskiej w Chodzieży: Santander Bank Polska 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285.

Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, a także na stronie internetowej www.chodziez.pl.

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chodzieży w Wydziale Architektury i Gospodarki Terenami, pokój 410, tel. (067) 2827171 wew. 412.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.