Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Przetarg na najem lokali użytkowych w Rzeszowie

Dodano: tydzień temu Czytane: 21

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych biurowych handlowych i usługowych

BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych

do działalności biurowej, handlowej i usługowej
 1. Przedmiotem przetargu jest najem lokali użytkowych, wyszczególnionych w poniższym wykazie. Przetarg ma na celu uzyskanie najwyższej stawki czynszu od 1m2 powierzchni lokalu za 1 miesiąc.
 2. Otwarcie przetargu nastąpi 19 stycznia 2021r.
 • o godz. 10:00 na lokal położony przy ul. Skubisza 9
 • o godz. 10:15 na lokal położony przy ul. Okrzei 12/7
 • o godz. 10:30 na lokal położony przy ul. Dąbrowskiego 25 (pow. 14,44 m2)
 • o godz. 10:45 na lokal położony przy ul. Okulickiego 7
 • o godz. 11:00 na lokal położony przy ul. Kr. Kazimierza 29
 • o godz. 11:15 na lokal położony przy ul. Dąbrowskiego 58
 • o godz. 11:30 na lokal położony przy ul. Dąbrowskiego 79
 • o godz. 11:45 na lokal położony przy ul. Poniatowskiego 1 (garaż)
 • o godz. 12:00 na lokal położony przy ul. Dąbrowskiego 25 (pow. 84,63 m2)
 • o godz. 12:15 na lokal położony przy ul. Bardowskiego 2 (pow. 219,04 m2)
 • o godz. 12:30 na lokal położony przy ul. Bardowskiego 2 (pow. 125,87 m2)
 • o godz. 12:45 na lokal położony przy ul. Okulickiego 3
 • o godz. 13:00 na lokal położony przy pl. Wolności 15A
 • o godz. 13:15 na lokal położony przy ul. Bernardyńska 6
w budynku Ratusza, ul. Rynek 1, sala nr 15 /I piętro/.

3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (najem garażu), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne, które wpłacą wadium do dnia 17 stycznia 2021 r., przelewem na konto Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa PKO BANK POLSKI S.A I ODDZIAŁ w Rzeszowie nr 93 1020 4391 0000 6202 0144 9883 - w tytule przelewu prosimy podać nazwę lokalu na który jest wpłacane wadium oraz numer kontaktowy.
4. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Biura.
5. Przystępujący do przetargu winien przedłożyć Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
 • dowód wpłaty wadium,
 • dowód tożsamości,
 • wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • pisemne pełnomocnictwo osób reprezentujących podmioty gospodarcze bądź osoby fizyczne.
6. Do wylicytowanej stawki czynszu najmu będzie doliczone 23% podatku VAT i opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i ścieki, wywóz śmieci itp.
7. Uczestnicy przetargu powinni zapoznać się ze stanem technicznym lokali (szczególnie pod kątem prowadzonej działalności) oraz warunkami najmu (powierzchnia gabinetów w Przychodniach podana jest wraz z częściami przynależnymi).
8. Informacje można uzyskać w godz. 7:30-15:30 w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, plac Ofiar Getta 3, pokój nr 10, tel. 17 875 47 12.
9. W terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu należy wpłacić kwotę czynszu uzyskaną w przetargu, oraz kaucję w wysokości 2 miesięcznego czynszu i zawrzeć umowę najmu lokalu.
10. Kaucja zostanie złożona na oprocentowanym koncie bankowym na ewentualne pokrycie należności z tytułu najmu lokalu.
11. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu lokalu.
12. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała przetarg od zawarcia umowy najmu lub braku wpłaty kaucji w terminie ustalonym - wadium przepada na rzecz właściciela.
13. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu, nie później niż w terminie 3 dni.
14. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu na dany lokal lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

UWAGA!

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i wynikającym z niego zakazem organizowania zgromadzeń obowiązującym do dnia 17 stycznia 2021 r., w przypadku wpłaty na dany lokal 3 lub więcej wadiów Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa informuje o możliwości odwołania licytacji, jeżeli ten zakaz zostanie przedłużony. Ponadto, Biuro prosi o podanie numeru telefonu w tytule przelewu, celem poinformowania o ewentualnym odwołaniu przetargu.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.