Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Łodzi

Dodano: 4 dni temu Czytane: 10

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów w Łodzi ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Łodzi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” w Łodzi 

ul. Wici l
ogłasza

pisemny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego


przy ul. Rojnej 27 m 34 (blok nr 409), 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z ubikacją, zlokalizowanego na parterze, o powierzchni użytkowej 38,30 m2, udział w nieruchomości wspólnej 3830/2116083. Kwota wywoławcza wynosi 180 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), wadium – 18 000 (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne.

Osoby przystępujące do przetargu wpłacają wadium na określone mieszkanie na konto Spółdzielni o numerze: 93 1020 3408 0000 4702 0015 8899 w VI Oddziale PKO BP w Łodzi do dnia 25.01.2021r.

Pisemne oferty w zamkniętej opisanej kopercie należy składać pracownikowi działu Członkowsko-Mieszkaniowego w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wici 1 w dniu 27.01.2021 r. do godziny 14.30.

Otwarcie ofert nastąpi 28.01.2021 r. o godzinie 10.00.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. O wyniku przetargu lub ojego zamknięciu bez dokonania wyboru oferty Spółdzielnia powiadamia uczestników w terminie 10 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg będzie zarachowane w wysokości nominalnej na poczet wylicytowanej kwoty.
W przypadku niewpłacenia przez oferenta pozostałej zaoferowanej kwoty wterminie 30 dni od daty zawiadomienia przez Spółdzielnię o wygraniu przetargu, wadium ulega przepadkowi. Przyjmuje się, że oferent tym samym odstąpił od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Lokal można oglądać w dniach 20-22.01.2021 r.
Termin i godzinę należy wcześniej uzgodnić pod numerem telefonu: 42 613 08 70.

Spółdzielnia zastrzega sobie, że wszelkie nakłady na remont lokalu oraz wymianę urządzeń obciążają wyłącznie wygrywającego przetarg. Skutki niezapoznania się ze stanem technicznym lokalu obciążają przystępującego do przetargu.

Koszty związane zumową ustanowienia odrębnej własności lokalu (m.in. koszty aktu notarialnego, opłaty sądowej, podatków) obciążają w całości osobę wygrywającą przetarg.

Spółdzielnia zastrzega sobie także, że może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości składanych ofert oraz zasad przeprowadzenia przetargu znajdują się w Regulaminie przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” w Łodzi zamieszczonym na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów”, jak również można je uzyskać pod nr. tel. 42 613 08 34.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.