Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych w Chorzowie

Dodano: 4 dni temu Czytane: 13

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chorzowie 

ul. Kopalniana 4A
ogłasza

przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

 
 
LP   ADRES LOKALU   POW.UŻ.  OPIS CENA WYWOŁAWACZA STANOWIĄCA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z OPERATEM SZACUNKOWYM KONTAKT W SPRAWIE OGLĘDZIN LOKALU
 
 1  ul. Słowiańska 4/15  46,30m2  3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, IV piętro, ogrzewanie centralne  162 805,00 zł Administracja Centrum
ul. Krasickiego 7A
tel. 32- 241-35-97
lub 32- 241-41-16
  • Termin składania ofert do 20.01.2021 r. do godz. 17:00.
  • Termin wpłaty wadium: 26.01.2021 r.
Wadium uznaje się za wpłacone, z chwilą wpłaty w kasie Spółdzielni lub uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni.
Wysokość wadium wynosi: 16 300,00 zł.

Wadium może być wpłacone w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto bankowe: BP PKO O/Chorzów nr 09 1020 2368 0000 2002 0022 8445

Przetarg na lokal odbędzie w dniu: 27.01.2021 r. o godz. 12:00, w pokoju nr 28, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a.

W przypadku wielości ofert Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca rozstrzygnięcia przetargu.
Adres spisania aktu notarialnego: Kancelaria Notarialna Danuty Bańczyk, Chorzów, ul. Wolności 16/4

 
LP  ADRES LOKALU  POW.UŻ.  OPIS CENA WYWOŁAWACZA STANOWIĄCA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z OPERATEM SZACUNKOWYM KONTAKT W SPRAWIE OGLĘDZIN LOKALU
 2  ul. Stalmacha 13B/2   71,20m2 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, 2 pomieszczenia gospodarcze, przedpokój, parter, ogrzewanie piecowe  128 727,00 zł Administracja Centrum ul. Krasickiego 7A tel. 32- 241-35-97 lub 32- 241-41-16
  • Termin składania ofert do 20.01.2021 r. do godz. 17:00.
  • Termin wpłaty wadium: 26.01.2021 r.
Wadium uznaje się za wpłacone, z chwilą wpłaty w kasie Spółdzielni lub uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni.
Wysokość wadium wynosi: 12 900,00 zł.
Wadium może być wpłacone w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto bankowe: BP PKO O/Chorzów nr 09 1020 2368 0000 2002 0022 8445

Przetarg na lokal odbędzie w dniu: 27.01.2021 r. o godz. 13:30, w pokoju nr 28, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4a.

W przypadku wielości ofert Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca rozstrzygnięcia przetargu.
Adres spisania aktu notarialnego: Kancelaria Notarialna Danuty Bańczyk, Chorzów, ul. Wolności 16/4

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie.

Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Regulaminu określającego tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego (wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.chsm.com.pl, w w/w Administracji Osiedlowej oraz w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopalnianej 4A w Chorzowie - Dział Członkowsko-Mieszkaniowy).

Regulamin określający warunki przetargu znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko - Mieszkaniowym Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.chsm.com.pl Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko - Mieszkaniowy, tel. 32 241-52-08, wew. 301, 302, 304, 305.

Spółdzielnia może odstąpić od przetargu na każdym etapie bez podania przyczyn.

*Informujemy, iż uczestnicy przetargu zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej w tym obowiązku zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz stosowania się do wskazań i zaleceń związanych ze stanem epidemicznym w kraju.

Chorzów, 07.01.2021 r
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.