Dzisiaj jest: 16.1.2021, imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Gdańsku

Dodano: 3 dni temu Czytane: 14

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej Przymorze w Gdańsku ogłasza przetarg na nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Zarząd Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”

w Gdańsku przy ul. Czarny Dwór 12
ogłasza

przetarg pisemny na nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Dane dotyczące lokalu:


Lp. | Adres lokalu w Gdańsku | pok. || pow. użytk. m2 | cena wywoł. | wysokość wadium | termin przetargu
  1. Jagiellońska 10 G/117 | 1 | X1 brak piwnicy | 34 | 277.000 zł | 13.850 zł | 22.01.2021 r. godz. 13:00
  2. Jagiellońska 10 L/20 | 2 | I | 46 | 355900 zł | 17.800 zł | 22.01.2021 r. godz. 13:30

UWAGA
  1. Ceną wywoławczą jest kwota wskazana przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.
  2. Możliwość uzyskania premii gwarancyjnej z likwidacji książeczki mieszkaniowej.
Przetarg odbędzie się w siedzibie w Domu Kultury im. Raszewskiego przy ul.Śląskiej 66B. Chętni mogą zapoznać się z ww. lokalem18.01.2021 r. w Administracji Osiedla nr 3 od 12 do 16 oraz 19.01.2021 r. w godz. od 10 do 12, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
- poz. 1 i 2 - Administracja Osiedla nr 3 przy ul. Jagiellońskiej 4 A, tel.58 553 10 11

Oferty w formie pisemnej należy złożyć osobiście w terminie do 21.01.2021 r.dogodz. 14.45 w Sekretariacie Spółdzielni, ul. Czarny Dwór 12. Koperta powinna być zaklejona i opisana imieniem i nazwiskiem oferenta z dopiskiem „Przetarg na mieszkanie”, adresem mieszkania i terminem przetargu. Na odwrocie koperty w miejscu sklejenia oferent umieszcza swoją parafkę.

Oferta podpisana przez uczestnika powinna zawierać:

  • Imię,
  • nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • w przypadku osób prawnych firmę i siedzibę i wypis z KRS, adres mieszkania, którego dotyczy przetarg oraz oferowaną cenę, podpis.
Uczestnicy przetargu powinni być obecni w Domu Kultury w czasie jego odbywania.

Wadium należy wpłacić na konto Sp-ninr 90 124012711111 0000 149 18 869 w PekaoIV O/Gdańsk. Wymagane jest, aby kwota wpłaconego przez oferenta wadium była zaksięgowana na koncie bankowym Sp-niw dniu 21.01.2021r.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet oferowanej ceny nabycia. W przypadku niewygrania przetargu wadium podlega zwrotowi.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty ceny nabycia w terminie 45 dni i nie spełni wymogów statutowych.

Regulamin przetargu” znajduje się do wglądu w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni (pokój nr 108, 109) telefon 58 346 10 45, 58 346 10 48 i www. Administracji Osiedla oraz na stronie internetowej przymorze.gda.pl.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do opłaty czynszu za mieszkanie od dnia przetargu.

Po spełnieniu warunków zostanie podpisany akt notarialny i założona księga wieczysta. Koszt aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej pokrywa wygrywający przetarg.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.