Dzisiaj jest: 21.4.2021, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Przetarg na przeglądy i naprawy wirówek soli

Dodano: 2 miesiące temu Czytane: 26

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na Przeglądy i naprawy trzech wirówek soli

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.

ogłasza

Przetarg nieograniczony na przeglądy i naprawy trzech wirówek soli

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest

  1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.
  2. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Wadium należy wpłacić na konto

  • PKOBP SA O/RYBNIK 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Przeglądy i naprawy trzech wirówek soli
Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.

Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 23.03.2021 r. do godz. 9:00.
Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.
Komisyjne otwarcie części technicznej ofert nastąpi w dniu 23.03.2021 r. o godzinie 905 .

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:
  • Piotr Gutwiński – tel. (32) 42 70 280 wew. 212 – sprawy techniczne
  • Iwona Bojdoł – tel. kom. 504 408 394 – sprawy formalno-prawne.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A. zastrzega sobie prawo do

  • swobodnego wyboru ofert,
  • uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej

  • www.pgwir.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.