Dzisiaj jest: 21.4.2021, imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

Przetarg na usługi pogotowia elektroenergetycznego

Dodano: miesiąc temu Czytane: 22

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Popowice we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na usługi pogotowia elektroenergetycznego wodno-kanalizacyjnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”

54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28, tel. 71 355 63 73
www.smpopowice.pl |1 sekretariat@smpopowice.pl
ogłasza

przetarg nieograniczony ofert pisemnych na

Usługa pogotowia elektroenergetycznego, wodno-kanalizacyjnego, centralnego ogrzewania iinstalacji gazowej w budynkach usługowych imieszkalnych będących pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Popowice”
  1. Termin realizacji zamówienia: od 01.05.2021 r. do 30.04.2024 r.
  2. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  • a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”;
  • b) wpłacenie na konto Spółdzielni wadium wwysokości 9.000,00 zł (słownie zł: dziewięć tysięcy) do dnia19.03.2021 r.;
3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. W celu otrzymania SIWZ należy na adrese-mail:dip@smpopowice.pl wysłać dane do wystawienia faktury na kwotę 50 zł brutto za dokumentację przetargową.
5. SIWZ można odebrać wsekretariacie Spółdzielni lub otrzymać drogą elektroniczną, po zaksięgowaniu wpłaty 50 zł na koncie Spółdzielni.
6. Oferty należy składać wterminie do 23.03.2021 r. do godziny 10:00 wsekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
7. Otwarcie ofert nastąpi wsiedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, wsali konferencyjnej dnia23.03.2021 r. ogodz. 11:00.
8. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 8:00 do 13:00 jest Mirosław Ołdakowski tel. 71/355 63 73 (wew. 229).
9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.