Dzisiaj jest: 10.5.2021, imieniny: Antoniny, Izydory, Jana

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Dodano: 3 tygodnie temu Czytane: 41

Wyciąg z ogłoszenia o I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych geodezyjnie jako działki w obrębie Ogrodzieniec

Wyciąg z ogłoszenia o I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

oznaczonych geodezyjnie jako działki o nr ew. 2971/6, 2956/1, 2953/4 karta mapy 13, obręb Ogrodzieniec

Oznaczenie nieruchomości 

nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako działki o nr ew. 2971/6, 2956/1 , 2953/4 karta mapy 13, o powierzchni 0,5304 ha, położone przy ul. Kościuszki, zapisane w księdze wieczystej CZ1Z/00006017/6,CZ1Z/00071631/2, rodzaj użytku gruntowego: 2956/1-ŁIV, 2971/6-ŁIV,N, 2953/4-ŁIV

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 26 września 2005r. nr XXXVIII/325/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ogrodzieniec przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane jest na terenie oznaczonym symbolem - C 2UO - tereny usług oświaty, C 31MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza 

1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%

Termin i miejsce przetargu 

przetarg odbędzie się dnia 25 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu w Sali narad (na II piętrze).

Wysokość wadium 

200 000,00 zł (słownie: dwieście tysiące złotych 00/100) w formie pieniężnej, wpływ najpóźniej w dniu 21 czerwca 2021 r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Ogrodzieniec Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna konto nr 85 1020 2498 0000 8102 0436 5300. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Ogrodzieniec.

Miejsce wywieszenia i publikacji pełnego ogłoszenia oraz warunków przetargu

  • na tablicy ogłoszeń na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, ul. Plac Wolności 25,
  • na stronie internetowej www.ogrodzieniec.bip.jur.pl, w zakładce: przetargi,

Szczegółowych informacji o sprzedawanej nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu, ul. Plac Wolności 25, pok. 10, tel. 32 67 09 707 w godzinach 8:00 - 17:00 (poniedziałek), 7:30 - 15:30 (wtorek-czwartek), 7:30 - 14:30 (piątek).

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.