Dzisiaj jest: 23.6.2021, imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Dodano: 2 miesiące temu Czytane: 46

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych w gminie Trzebielino i gminie Miastko w powiecie bytowskim

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim

podaje do publicznej wiadomości informację o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana pochodząca ze zlikwidowanego Państwowego Funduszu Ziemi 1 gm. Trzebielino położona w obrębie ewidencyjnym Objezierze, gmina Trzebielino, powiat bytowski posiadająca księgę wieczystąnr KW SL1M/00009317/2 oznaczona jako działka nr 20 o powierzchni 0,60 ha. Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmujący obręb geodezyjny Objezierze i część obrębu geodezyjnego Suchorze, gmina Trzebielino, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Trzebielino nr 105/XIII/2019 z 18 grudnia 2019 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 15.01.2020 roku, pod poz. 452. W ww. planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada przeznaczenie pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczenie 3MN/U. Cena wywoławcza: 66 396 zł
  2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana pochodząca ze zlikwidowanego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Dretyniu położona w obrębie ewidencyjnym Dretyń, gmina Miastko, powiat bytowski posiadająca księgę wieczystąnr KW SL1M/00003534/7 oznaczona jako działka nr 645/4 o powierzchni 0,0158 ha. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko, uchwalonego dnia 17 marca 2017 r. uchwałą nr XXXV/305/2017 wskazano następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:tereny zabudowane i zainwestowane, w tym tereny sportu i rekreacji. Cena wywoławcza: 1 874 zł
  3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana pochodząca ze zlikwidowanego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Dretyniu położona w obrębie ewidencyjnym Dretyń, gmina Miastko, powiat bytowski posiadająca księgę wieczystąnr KW SL1M/00003534/7 oznaczona jako działka nr 645/5 o powierzchni 0,0268 ha. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko, uchwalonego dnia 17 marca 2017 r. uchwałą nr XXXV/305/2017 wskazano następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:tereny zabudowane i zainwestowane, w tym tereny sportu i rekreacji. Cena wywoławcza: 3 112 zł
  4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana pochodząca ze zlikwidowanego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Miastku położona w obrębie ewidencyjnym Piaszczyna, gmina Miastko, powiat bytowski posiadająca księgę wieczystąnr KW SL1M/00003629/0 oznaczona jako działka nr 27/26 o powierzchni 0,3086 ha. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko, uchwalonego dnia 17 marca 2017 r. uchwałą nr XXXV/305/2017 wskazano następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:obszar kontynuacji i uzupełnień zabudowy. Cena wywoławcza: 47 097 zł
Przetargi ustne (licytacja) odbędą się w dniu 18 maja 2021 r. w siedzibie KOWR OT w Pruszczu Gdańskim Sekcja Zamiejscowa w Bytowie, ul. Zakładowa 4, (sala przetargowa) lub mogą zostać przeprowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajdują się pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymagania-techniczne

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w KOWR OT Pruszcz Gdański Zamiejscowej Sekcji w Bytowie, tel. 59 822 20 68 lub tel. kom. 785 557 420. Pełna treść ogłoszenia na stroniewww.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.