Dzisiaj jest: 23.6.2021, imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Przetargi na sprzedaż lokali mieszkalnych w Leźnicy Wielkiej

Dodano: 2 miesiące temu Czytane: 25

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy

85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163a
tel. 52 52 57 845, fax 52 52 57 825
e-mail:bydgoszcz@amw.com.pl
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia

pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Leźnicy Wielkiej,

Osiedle stanowiących własność Skarbu Państwa – Agencji Mienia WojskowegoLp. | Adres lokalu mieszkalnego | Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego Powierzchnia przynależna [m2] | Struktura lokalu mieszkalnego | KW gruntu | Nr działek przynależnych do budynku Obręb ewidencyjny | Powierzchnia działek [ha] | Udział lokalu w nieruchomości wspólnej | Cena wywoławcza [zł] | Wadium [zł]
  1. Leźnica Wielka, Osiedle 29/15 | 83,43 4,73 | 4p,k,ł,WC,pp 2 piętro | LD1G/00097346/1 | 206/18 0012, Opole | 0,2488 | 8816/203621 | 135 000 | 14 000
  2. Leźnica Wielka, Osiedle 30/17 | 83,29 5,39 | 4p,k,ł,WC,pp 3 piętro | LD1G/00097256/3 | 206/19 0012, Opole | 0,1745 | 8868/203332 | 130 000 | 13 000
  3. Leźnica Wielka, Osiedle 30/28 | 71,29 5,67 | 3p,k,ł,WC,pp 3 piętro | LD1G/00097256/3 | 206/19 0012, Opole | 0,1745 | 7696/203332 | 112 000 | 12 000
  4. Leźnica Wielka, Osiedle 30/30 | 71,36 6,01 | 3p,k,ł,WC,pp 4 piętro | LD1G/00097256/3 | 206/19 0012, Opole | 0,1745 | 7737/203332 | 108 000 | 11 000

Przetargi rozpoczną się w kolejności jak w tabeli w dniu 18 czerwca 2021 roku od godz. 10:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium przelewem na konto Banku Gospodarstwa Krajowego nr rachunku 21 1130 1075 0002 6129 7320 0008 do dnia 14 czerwca 2021 roku – w tytule przelewu proszę podać adres lokalu mieszkalnego oraz imiona i nazwiska osób nabywających lokal/nazwa firmy. Za datę wpływu uznaje się ujawnienie środków na rachunku Sprzedającego.

Lokale mieszkalne nie zostały wyodrębnione jako nieruchomości lokalowe. Są pustostanami, nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej. Przedmiotowe lokale mieszkalne są wolne od długów, ciężarów iroszczeń na rzecz osób trzecich.

Zgodnie zmiejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXXI/380/05 Rady Gminy Parzęczew z dnia 31.03.2005 r. działki nr 206/18, 206/19 znajdują się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Aktualnie teren jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu i jego warunkach udziela Dział ds. Nieruchomości OReg AMW Bydgoszcz, tel. 52 52 57 845, 52 52 57 843, 609 834 690.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń siedziby OReg AMW Bydgoszcz od dnia 7 maja 2021 roku do dnia 18 czerwca 2021 roku.
Informacja o przetargu dostępna jest również w internecie na stronie Agencji www.amw.com.pl od dnia 7 maja 2021 roku do dnia 18 czerwca 2021 roku.

Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy
85-915 Bydgoszcz - ul. Gdańska 163a
tel.: (+48 52) 525 78 05 - fax: (+48 52) 525 78 25
e-mail: bydgoszcz@amw.com.pl - www.amw.com.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.