Dzisiaj jest: 23.6.2021, imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Przetarg na roboty remontowe drogowe i dekarskie

Dodano: 2 miesiące temu Czytane: 39

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Suchanino w Gdańsku przy ulicy Kurpińskiego 21 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowe roboty drogowe roboty dekarskie roboty instalacyjne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Suchanino" w Gdańsku

przy ul. Kurpińskiego 21
ogłasza

przetarg nieograniczony na roboty remontowe

  • Roboty drogowe
  • Roboty dekarskie
  • Roboty instalacyjne
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia na roboty remontowe będą wysyłane drogą e-mail od dnia 27-04-2021 r. za odpłatnością wynoszącą 50,00 zł za jedną specyfikację, po uprzednim wysłaniu na adres: techniczny@smsuchanino.pl potwierdzenia w/w wpłaty.

Przelew prosimy wpłacać na konto Spółdzielni: PKO BP I/o Gdańsk 61 1020 1811 0000 0902 0014 4048

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na w/w konto.

Wadium w wysokości odpowiednio

  1. Roboty drogowe - 2100,00 zł
  2. Roboty dekarskie - 3400,00 zł
  3. Roboty instalacyjne - 3500,00 zł
Z uwagi na stan epidemiologiczny ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatorów pocztowych, listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru , na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa "Suchanino"; ul. K.Kurpińskiego 21 80-169 Gdańsk. Ofertę należy złożyć nie później niż do 14-05-2021 r. O przyjęciu oferty decydować będzie data nadania stempla pocztowego. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, zostaną zwrócone oferentom bez ich rozpatrzenia.

W dniu 24-05-2021 r. odbędzie się otwarcie ofert w siedzibie Spółdzielni, bez udziału oferentów. Szczegółu dotyczące procedury przetargowej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu na roboty remontowe można uzyskać pod nr telefonu

  • 58 712 76 83 lub 883 753 146.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.