Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Przetarg na zbycie nieruchomości w Suchedniowie

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 116

PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Suchedniowie przy ul. Zagórskiej

OGŁOSZENIE

PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie

Oddział Skarżysko-Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51
Ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż

  1. Nieruchomości położonej w Suchedniowie przy ul. Zagórskiej obejmującej:
  • Prawo własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1130/28 o powierzchni 0,2074 ha,
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej prowadzi księgę wieczystą nr KI1R/ 00013816/9.
Cena wywoławczawynosi 184 000,00 netto (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysięcy złotych ). Wadium: 18 400,00 zł PLN (słownie : osiemnaście tysięcy czterysta złotych).

2. Nieruchomości położonej w miejscowości Włoszczowa przy ul. Głowackiego obejmującej:
  • Prawo użytkowania wieczystego gruntu działki ewidencyjnej nr 5430/1 o powierzchni 0,2276 ha
  • Prawo własności budynku: administracyjno-biurowego, budynku warsztatowo- garażowego zlokalizowanych na działce, dla których Sąd Rejonowy we Włoszczowie prowadzi księgę wieczystą nr KI1W/00047962/8.
Cena wywoławczawynosi 220 000,00 zł netto (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).
Wadium: 22 000,00 zł PLN ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Wadia należy wpłacać do dnia 29.06.2021r. na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A. 44 1240 4416 1111 0000 4960 2706
Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy dostarczyć do dnia30.06.2021r.do godz. 12:00do Kancelarii PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, pokój nr 3, parter.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu30.06.2021r. o godz. 1300 w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna (adres jak wyżej), sala konferencyjna, parter.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, oraz formularz ofertowy, dostępne są na stronie internetowejhttps://pgedystrybucja.pl/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci w zakładce przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/Oddzial-Skarzysko-Kamienna

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w siedzibie Oddziału w Skarżysku-Kamiennej w godz. 8.00 - 14.00.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pan Radosław Śledziowski – tel. 41/2526378.

Sprzedającemu przysługuje prawo odwołania przetargu, przesunięcia terminów, unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.