Dzisiaj jest: 19.10.2021, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Przetarg na remont kominów z zastosowaniem cegły klinkierowej

Dodano: 4 miesiące temu Czytane: 56

Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadań remont kominów z zastosowaniem cegły klinkierowej remont elewacji parteru

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE 

UL. RÓŻYCKIEGO 19
www.jsmjg.pl, tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadań

Zadanie nr 1

Remont kominów z zastosowaniem cegły klinkierowej oraz robotami towarzyszącymi w budynku Różyckiego 1

Zadanie nr 2

Remont elewacji parteru budynku usługowego „B” przy ul. Różyckiego 19 wraz zwymianą stolarki okiennej i drzwiowej

Preferowany termin realizacji 

  • do 31 października 2021 r.

Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium wwysokości

  • Zadanie nr 1 – 1 770,00 zł
  • Zadanie nr 2 – 7 040,00 zł
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobierać w siedzibie Administracji „JEDYNKA” przy ul. Różyckiego 19 wJeleniej Górze, tel. 75 75 25 852 (wejście C), pok. nr 2, w godz. 8.00-14.00 lub pocztą od dnia21.06.2021 r. (cena SIWZ 30,00 zł netto + 23% VAT = 36,90 zł na konto JSM jn.).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Remont kominów”, „Remont elewacji”, zgodnie z procedurą podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Różyckiego 19, pok. nr 220, do dnia 6.07.2021 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu

  • 6.07.2021 r. ogodz. 10.15.
(Oferenci nie mogą brać udziału wczęści dotyczącej otwarcia iodczytania ofert ze względu na epidemię. Informację ozłożonych ofertach Oferenci będą mogli
uzyskać telefonicznie lub mailowo.)

Wadium należy wpłacić w PLN przelewem bankowym na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001.

Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.