Dzisiaj jest: 3.8.2021, imieniny: Augustyna, Kamelii, Lidii

Wykonanie remontu balkonów wraz z uzupełnieniem ocieplenia budynków

Dodano: miesiąc temu Czytane: 29

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rudzie Śląskiej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie remontu balkonów wraz z uzupełnieniem ocieplenia budynków mieszkalnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713
tel. 32 24 82 411 /-15/, fax 32 24 84 322
e-mail:rsm@rsm.com.pl
ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie remontu balkonów wraz z uzupełnieniem ocieplenia budynków mieszkalnych

  • przy ul. Spółdzielczej 1, 1A, 1B,
  • Spółdzielczej 3, 3A, 3B,
  • Spółdzielczej 5, 5A, 5B,
  • Spółdzielczej 7, 7A, 7B
w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia23.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
  • dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037000000053600 5415,
  • zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania Faktury VAT,
  • odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00 w pokoju 310.
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym, należy przesłać faxem lub e-mailem zamówienia z podaniem danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.
Cena formularza wynosi:77,49 PLN /z VAT/.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12, w pokoju 213do dnia: 8.07.2021 r. do godziny 8.30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali nr 317 w dniu8.07.2021 r. o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.

Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie:10.000,00 PLN/zadanie.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037 000000053600 5415 do dnia8.07.2021 r. do godz. 8.30.

Uwaga!
Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków na konto zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.