Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Łańcucie

Dodano: miesiąc temu Czytane: 75

Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Łańcuta

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Łańcuta położonej w Łańcucie przy ulicy Polnej. Nieruchomość stanowi kompleks w skład którego wchodzą dwie działki oznaczone numerami: 5787 o pow. 6.8600 ha objętej księgą wieczystą KW Nr RZ1A/00034352/3 i 5203 o pow. 2.3514 objętej księgą wieczystą KW Nr RZ1A/00035215/8.

Nieruchomość była już przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 12 października 2021 r. zakończonego wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza nieruchomości 5 850 000 zł. Wysokość wadium 585 000 zł. Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 poz. 685 z późn. zm.)

Kompleks nieruchomości obejmuje obszar o łącznej powierzchnię 9.2114 ha. Działki oznaczona są w ewidencji gruntów jako grunty rolne i łąki. Na działkach brak jest uzbrojenia, ale infrastruktura techniczna zlokalizowana jest na działkach sąsiednich z dogodnym dostępem. Obecnie działki nie są dzierżawione. Były wykorzystywane rolniczo.
Uczestnik przetargu powinien spełnić wymagania wynikające z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 poz. 1655).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 r. o godzinie 9:00, w sali nr 27 (piętro) Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 17 stycznia 2022 r. przelewem na konto Urzędu Miasta Łańcuta w PKO Bank Polski S.A. Nr 62 1020 4391 0000 6502 0195 3918. W tytule przelewu należy wpisać ,,numer działek”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek urzędu.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta (zakładka nieruchomości).

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Biurze Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, pokój nr 25 (I piętro) w godzinach urzędowania, telefonicznie pod numerem 17 24 90 409 i mailowo pod adresem: nieruchomosci@um-lancut.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.