Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym

Dodano: 3 tygodnie temu Czytane: 49

Wyciąg z ogłoszenia o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ORGANIZOWANYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem usługowym położona w obrębie 1 Lubomierza, pl. Wolności 7, w obrębie działki nr 78, księga wieczysta nr JG1S/00022223/5.
  2. Powierzchnia nieruchomości: 0.0555 ha.
  3. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży: Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w formie organizowanego przetargu ustnego nieograniczonego.
  4. Cena wywoławcza:241.300,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści jeden tysięcy trzysta). Przedmiotowa nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 685 ze zm.).
  5. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia 7 lutego 2022 roku o godzinie 10:00 w Sali Ślubów w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu.
  6. Wysokość wadium: 24.130,00 zł. Kwota w wadium powinna być dokonana nie później niż 3 dni przed przetargiem, tj. do dnia 4 lutego 2022 roku. Wadium może być wnoszone w jednej z form:
  • a) pieniądzu - na konto Urzędu i Gminy Lubomierz w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim o/ Lubomierz nr11 8384 1022 0000 0811 2000 0006,
  • b) obligacjach,
  • c) papierach wartościowych.
7. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń UGiM, a ponadto na stronie internetowej gminy -www.lubomierz.pl i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubomierz oraz w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.
8. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz, plac Wolności 1, telefon 75 78 33 166
wew. 179, e-mail: nieruchomosci@lubomierz.pl.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.