Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Remont kominów na dachu budynku

Dodano: 2 tygodnie temu Czytane: 29

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa MOTOR w Lublinie ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowe remont kominów na dachu budynku, remont malatury klatek schodowych i korytarzy

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOTOR” w Lublinie 
ul. Daszyńskiego 4
ogłasza

przetarg nieograniczony na roboty remontowe

Osiedle „im. Ignacego Daszyńskiego”

 1. Remont malatury klatek schodowych i korytarzy w budynkach zlokalizowanych przy ul. Niepodległości 9A, 13B, ul. Daszyńskiego 2, 17 i 25 w Lublinie.
 2. Remont kominów na dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 11 w Lublinie.
 3. Roboty polegające na:
1) wymianie 83 szt. kratek wentylacyjnych stropodachu metodą alpinistyczną, alternatywnie przy użyciu podnośnika samochodowego w budynku wysokim zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 7 w Lublinie,
2) wymianie 47 szt. kratek wentylacyjnych stropodachu przy użyciu podnośnika samochodowego w budynku średniowysokim zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 13 w Lublinie.
4. Remont posadzek korytarzy przy windach w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Daszyńskiego 13 w Lublinie.
5. Wykonanie przeglądu i pomiarów instalacji elektrycznej w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji obwodów elektrycznych gniazd 1-fazowych i 3-fazowych instalacji mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych (487 mieszkań), w 10 pralniach, w 25 lokalach usługowych oraz w pomieszczeniach biurowych i warsztatowych Administracji Osiedla „im. Ignacego Daszyńskiego” i Zarządu wraz z usunięciem usterek zagrażających mieniu i życiu mieszkańców oraz pracowników.
6. Koszenie trawników na terenie Osiedla „im. Ignacego Daszyńskiego” w Lublinie (wraz ze zgrabianiem i załadunkiem do kontenera skoszonej trawy) – planowane 5 koszeń.

Osiedle „Niepodległości”

 1. Remont balkonów w budynkach mieszkalnych średniowysokich zlokalizowanych przy ul. Niepodległości 10, 24, 26 i 28 w Lublinie.
 2. Budowa 7 szt. balkonów w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Tumidajskiego 8 w Lublinie.
 3. Malowanie wraz z jednokrotnym szpachlowaniem klatek schodowych od Nr I do Nr VI w budynku zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 30 w Lublinie.
 4. Remont polegający na wykonaniu posadzki z płytek gresowych na spocznikach i biegach klatek schodowych wraz z cokolikiem, na istniejącej posadzce lastrykowej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Tumidajskiego 18 w Lublinie (I – VI klatka schodowa).
 5. Renowacja posadzki wykonanej z lastriko w korytarzach i na części klatki schodowej budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 6 w Lublinie.
 6. Wymiana starych lamp na nowe lampy LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu (wraz z grawerem nazwy osiedla na kloszu lampy) w budynku zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 26 w Lublinie.
 7. Remont instalacji odgromowej na budynkach zlokalizowanych przy ul. Niepodległości 2, 8, ul. Tumidajskiego 2A, 2B, 2C, 6, 8, 10, 12 i 16 w Lublinie – usunięcie usterek po wykonaniu pięcioletniego przeglądu i oceny technicznej instalacji odgromowej.
 8. Wykonanie (zgodnie z dokumentacją techniczną) remontu instalacji elektrycznej polegającej na rozbudowie istniejącej tablicy elektrycznej głównej TG oraz WLZ do nowych lokali usługowych, w pawilonie usługowo-handlowym OHD cześć „C” zlokalizowanym przy ul. Tumidajskiego 2 w Lublinie (3 lokale).
 9. Wykonanie przeglądu i pomiarów instalacji elektrycznej w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji obwodów elektrycznych gniazd 1-fazowych i 3-fazowych instalacji w 49 lokalach usługowych, w 29 pralniach oraz w pomieszczeniach biurowych i warsztatowych Administracji Osiedla „Niepodległości” wraz z usunięciem usterek zagrażających mieniu i życiu mieszkańców oraz pracowników. Wykonanie pięcioletniego przeglądu i oceny technicznej instalacji odgromowej w 9 budynkach mieszkalnych.
 10. Dostawa i wymiana wodomierzy mieszkaniowych na wodomierze o R ? 100 i nominalnym strumieniu objętości Q3 = 2,5 m3/h z modułem radiowym, wraz z założeniem plomb zabezpieczających oraz wykonywaniem odczytów w budynku zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 4 i ul. Tumidajskiego 4 w Lublinie.
 11. Koszenie terenów zielonych (wraz ze zgrabianiem i załadunkiem do kontenera skoszonej trawy) Osiedla „Niepodległości” w Lublinie (planowane od 4 do 5 koszeń).
 12. Wycinka drzew wraz z utylizacją oraz prześwietlenie, zmniejszenie objętości, formowanie i wycinanie odrostów w koronach drzew rosnących na terenie Osiedla „Niepodległości” w Lublinie.
 13. Sprzątanie klatki VI schodowej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 22 w Lublinie (15 mieszkań).

Osiedle „im. gen. Franciszka Kleeberga”

 1. Roboty polegające na:
1) wykonaniu (wg Projektu Budowlanego) remontu balkonów południowej elewacji w budynku zlokalizowanym przy ul. Kleeberga 8 w Lublinie,
2) remoncie płyt balkonowych (12 klatka) w budynku zlokalizowanym przy ul. Kleeberga 8 w Lublinie,
3) wykonaniu (wg ekspertyzy technicznej) remontu płyt balkonów od strony południowej w budynku zlokalizowanym przy ul. Rückemana 8 w Lublinie,
4) wykonaniu (wg ekspertyzy technicznej) remontu płyt balkonów od strony południowej w budynku zlokalizowanym przy ul. Rückemana 10 w Lublinie,
5) wykonaniu (wg ekspertyzy technicznej) remontu płyt balkonów od strony południowej w budynku zlokalizowanym przy ul. Rückemana 12 w Lublinie.
2. Remont opaski wraz z rekultywacją trawników przy budynkach zlokalizowanych przy ul. Kiwerskiego 5, 7, ul. Rückemana 4, 6, 8, 10 i 12 w Lublinie.
3. Remont (wg Projektu Budowlanego) schodów zewnętrznych zlokalizowanych przy budynku przy ul. Kleeberga 12A w Lublinie.
4. Remont, reprofilacja schodów żelbetowych zewnętrznych zlokalizowanych przy ul. Kleeberga 8 w Lublinie – wejście na taras nad garażami (garaż nr 1).
5. Remont (wg opracowanego Projektu Budowlanego) wjazdu na taras zlokalizowany przy ul. Kleeberga 16 w Lublinie.
6. Wykonanie (zgodnie z art. 62 ust. 1, pkt 1) PB z wyłączeniem przeglądu instalacji gazowej i wentylacyjnej) rocznego przeglądu budowlanego budynków wielorodzinnych i pawilonów handlowych zlokalizowanych na terenie Osiedla „im. gen. Franciszka Kleeberga” w Lublinie.
7. Wyposażenie budynku zlokalizowanego przy ul. Kleeberga 16 w Lublinie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz w oświetlenie awaryjne klatek schodowych.
8. Remont tablicy głównej i wewnętrznych linii zasilających trzy lokale usługowe, wraz z przeniesieniem liczników na zewnątrz budynku zlokalizowanego przy ul. Kleeberga 12A w Lublinie.
9. Koszenie terenów zielonych (wraz ze zgrabianiem i utylizacją skoszonej trawy) w Osiedlu „im. gen. Franciszka Kleeberga” w Lublinie (od 3 do 5 koszeń).
10. Sanitarne prześwietlenie, zmniejszenie objętości i formowanie koron drzew na terenie Osiedla „im. gen. Franciszka Kleeberga” w Lublinie.

Osiedle „Przyjaźni”

 1. Docieplenie ścian zewnętrznych i remont balkonów na budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Przyjaźni 26 w Lublinie.
 2. Odbudowa starego śmietnika usytuowanego między budynkami zlokalizowanymi przy ul. Przyjaźni 7 i 9 w Lublinie.
 3. Remont kominów ponad dachem na budynku zlokalizowanym przy ul. Przyjaźni 2 w Lublinie.
 4. Remont instalacji gazowej – wymiana połączeń skręcanych na spawane w budynku zlokalizowanym przy ul. Przyjaźni 34 w Lublinie.
 5. Płukanie instalacji c.o. środkiem chemicznym, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Motorowej 8 w Lublinie.
 6. Wykonanie przeglądu i pomiarów instalacji elektrycznej w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji obwodów elektrycznych gniazd 1-fazowych i 3-fazowych instalacji mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych (285 mieszkań), w 21 lokalach usługowych, w 8 pralniach oraz w pomieszczeniach biurowych i warsztatowych Administracji Osiedla „Przyjaźni” wraz z usunięciem usterek zagrażających mieniu i życiu mieszkańców oraz pracowników.

Wysokość wadium oraz inne szczegółowe informacje podane są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można wykupić za kwotę 30,00 zł/1 szt. (netto). Potwierdzenie wpłaty dokonanej przelewem na konto w Banku Handlowym O/Lublin, nr 19 1030 1191 0000 0000 0516 6201, wraz z informacją, na jaki adres e-mail należy przesłać SIWZ, prosimy przesłać na adres: spoldzielnia@rsmmotor.lublin.pl

UWAGA!

Rozpatrywane będą jedynie oferty, na które została wykupiona SIWZ.
Dodatkowych informacji udzielają Kierownicy Administracji:
 • Osiedla „im. Ignacego Daszyńskiego” tel. 81 747 88 71,
 • Osiedla „Niepodległości” tel. 81 747 45 57,
 • Osiedla „im. gen. Franciszka Kleeberga” tel. 81 747 49 60,
 • Osiedla „Przyjaźni” tel. 81 746 27 64.
Opisane oferty (firma, rodzaj robót, osiedle) i zamknięte w oddzielnych kopertach na każdy rodzaj robót, z załączonymi dowodami wniesienia wadium należy składać w budynku Zarządu Spółdzielni do godz.9.00 dnia 24.01.2022 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniach 24.01.2022 r. – 27.01.2022 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 4 w Lublinie.
Przetargi odbędą się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.