Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Dodano: 2 tygodnie temu Czytane: 37

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionego zadania

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Gliwickiej 60-66 wraz z wykonaniem robót remontowych towarzyszących, na podstawie projektu technicznego.

Planowany termin realizacji robót

  • 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, 44 - 300 Wodzisław Śl. w terminie do dnia 09.02.2022 r., do godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu

  • 11.02.2022 r., o godz. 9.00 w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.

Wadium w wysokości

  • 7.000,00 zł. należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektem oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl. Koszt specyfikacji - brutto 123,00 zł.

Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12, pok. nr 17 w Wodzisławiu Śl.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.