Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Łódź przetarg na wykonanie robót remontowych

Dodano: 6 lat temu Czytane: 364

Remonty i rewitalizacja elewacji budynków, roboty dekarsko-blacharskie, roboty ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne, roboty instalacyjne, roboty chodnikowe i drogowe, roboty ślusarskie

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA „RETKINIA – POŁUDNIE”
94-046 Łódź, ul. Armii Krajowej 32

zaprasza do
składania ofert na  wykonanie robót remontowych w zasobach Spółdzielni w 2016 r.

 1. Remonty i rewitalizacja elewacji budynków
 2. Roboty dekarsko-blacharskie
 3. Roboty ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne /remont balkonów i loggii, wymiana okien na klatkach schodowych, malowanie klatek schodowych, wykonanie wiatrołapów
 4. Roboty instalacyjne wod.-kan,, co, elektryczne
 5. Roboty chodnikowe i drogowe
 6. Roboty ślusarskie /drzwi zewnętrzne do klatek schodowych i zsypów, pergole
 7. Roboty wykonywane metodą alpinistyczną i odśnieżanie dachów
 
W OFERCIE NALEŻY PODAĆ
 1. Propozycje składników cenotwórczych do kosztorysowania, kalkulacje jednostkowe, ceny ryczałtowe, kosztorys ofertowy.
 2. Okres udzielonej gwarancji i termin płatności faktur.
 3. Informacje o firmie / kserokopie zaświadczeń lub oświadczenia/: o wpisie do ewidencji gospodarczej, o nie zaleganiu z płaceniem opłat do ZUS i US, potencjał techniczny i ekonomiczny, posiadane uprawnienia, referencje, polisa ubezpieczeniowa od OC.
 4. Do robót elewacyjnych: cenę renowacji 1 m2 elewacji wraz z opisem zastosowanej technologii oraz stawki do kosztorysowania.
 5. Do robót dekarsko-blacharskich: cenę za 1 m2 krycia dachu papą termozgrzewalną / z podaniem rodzaju papy / wraz z wymianą obróbek blacharskich, wymianą rynien i rur spustowych oraz stawki do kosztorysowania.
 6. Do robót ogólnobudowlanych: stawki do kosztorysowania, cenę wymiany 1szt. typowego okna na klatce schodowej na PCV wraz z wymianą parapetu, koszt malowania klatki w budynku niskim, wykonanie wiatrołapów do wieżowców.
 7. Do robót instalacyjnych: stawki do kosztorysowania, cenę za wymianę 1 szt. wodomierza.
 8. Do robót drogowo-chodnikowych: stawki do kosztorysowania, kosztorys ofertowy na 1 m2 ułożenia chodnika z kostki betonowej wraz z demontażem starej nawierzchni z płyt chodnikowych, cena naprawy 1 m2 nawierzchni asfaltowej, ceny jednostkowe ryczałtowe.
 9. Do robót ślusarskich: stawki do kosztorysowania, koszt wymiany 1szt. drzwi do klatki schodowej na stalowe lub aluminiowe.
 10. Dla robót alpinistycznych: stawki do kosztorysowania, ceny jednostkowe, cenę 1 m2 odśnieżania dachu.
Oferty odrębne dla każdego rodzaju robót, w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na roboty w 2016 r.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni - pok. 9 w terminie do 18.01.2016 r. Informacje dodatkowe tel.42- 687-15-70, 42- 687-19-97.
 
Oferent jest związany ofertą do 31.12.2016 r.
 
Wykonawcy, których oferty zostaną przyjęte będą powiadomieni lub zaproszeni do negocjacji.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.
 
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.