Dzisiaj jest: 19.10.2021, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Ełk przetarg na nabycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Dodano: 6 lat temu Czytane: 415

Lokal mieszkalny położony w Ełku  przy ulicy Ks.J.Popiełuszki 8A/27 o powierzchni użytkowej 47,55 m²

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ełku

ogłasza

przetarg ustny na nabycie odrębnej własności


lokalu mieszkalnego położonego w Ełku przy ul. Ks.J.Popiełuszki 8A/27 o pow. użytkowej 47,55 m²  - II piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z  WC, przedpokój, piwnica przynależna o pow. 4,65  m2 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej 5220/703672, oznaczonej nr geodezyjnym 3850/8.

  • CENA  WYWOŁAWCZA  94 000,00 ,- zł
  • Wadium      4 800,-zł


Przetarg ograniczony dla członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych odbędzie się w dniu 18 stycznia 2016 r.  o  godz. 11.00  w biurze Spółdzielni przy ul. Kilińskiego 40 w Ełku.
W przypadku, gdy przetarg ograniczony nie zostanie rozstrzygnięty z powodu braku oferentów, w tym samym dniu o godz. 11³º  odbędzie się przetarg nieograniczony, w którym mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby.


Warunki przetargu

  1. Nabywca nabywa lokal w aktualnym stanie technicznym i z aktualnym wyposażeniem w urządzenia techniczno-sanitarne.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni, do dnia 15 stycznia  2016 r.
  3. Nr kont dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni ; www.msm.elk.com.pl.
  4. Przed wpłaceniem wadium należy zapoznać się z regulaminem przetargu wyłożonym do wglądu w biurze Spółdzielni.
  5. Wadium przepada, jeżeli nabywca nie dopełni wszystkich formalności związanych z przyjęciem w poczet członków, nie wpłaci wylicytowanej wartości prawa w terminie 30 dni od uzyskania przybicia lub nie przystąpi w terminie 30 dni do podpisania umowy w formie aktu notarialnego w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu.
  6. Osoba, która uzyska przybicie w przetargu, nie będąca członkiem Spółdzielni, jest zobowiązana przed zawarciem umowy notarialnej, przenoszącej własność do lokalu i udziału w gruncie, do dokonania wpłaty wpisowego i zadeklarowanych udziałów.
  7. Koszty sporządzenia aktu notarialnego, koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym  ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo unieważnienia bądź odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Organizacyjny  - pokój Nr 5 Tel. 87 610 29 98  lub 87 610 49 98.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.