Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Polska Akademia Nauk

Dodano: 5 lat temu Czytane: 213

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Kanclerz
Polskiej Akademii Nauk
informuje, 
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do: 

zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1333/49 o pow. 1342 m2, wraz z prawem własności posadowionego na niej jednorodzinnego budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 110 m2 oraz budynku gospodarczego (garażu) o pow. użytkowej 16 m2, położonej w miejscowości Rybnik, ul. Sikorskiego 16, obręb 0112 - Kamień, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW GL1Y/00067430/2. 

Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnik, zgodnie z którym działka nr 1333/49 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem:
MNZ – tereny ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej,
KDD – tereny komunikacji kołowej – tereny publicznych dróg dojazdowych,
KDX – tereny komunikacji kołowej – tereny publicznych ciągów pieszo jezdnych.

Cena wywoławcza: 135 000,00 PLN
Wysokość wadium: 13 500,00 PLN (w pieniądzu)
Minimalne postąpienie: 1.350,00 PLN

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. W przypadku zmiany przepisów – stawka VAT zostanie naliczona zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXV, pok. 2513 o godz. 11.30.
Formularz „Zgłoszenie udziału w przetargu” oraz szczegółowe warunki przetargu można uzyskać w Biurze Organizacyjno-Majątkowym PAN, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXII, pok. 2201 lub pobrać ze strony internetowej www.nieruchomosci.pan.pl w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 23 czerwca 2016 r. w godz. 9.00 – 16.00 (w dniu 23 czerwca najpóźniej na pół godziny przed przetargiem), nr tel. 22 182 64 31.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.