Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.

Dodano: 5 lat temu Czytane: 184

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

Ogłoszenie o przetargu na ustanowienie odrębnej własności n/w lokali mieszkalnych
 
Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 88 904 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664
OGŁASZA
Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji
na ustanowienie odrębnej własności n/w lokali mieszkalnych
wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 3 położony w Mysłowicach przy ul. LOMPY 5B
-  cena wywoławcza:    24 500  zł,                 wadium:   2 450  zł,           postąpienie:  500  zł
-  powierzchnia lokalu:  33,80 m² (1 pokój, kuchnia)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe
-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0248
Dzielnica:  Śródmieście                     Ilość kondygnacji: 4                          Piętro: parter
 
Lokal mieszkalny nr 4 położony w Mysłowicach przy ul. LOMPY 5B
-  cena wywoławcza:    29 000  zł,                 wadium:   2 900  zł,           postąpienie:  500  zł
-  powierzchnia lokalu:  39,50 m² (1 pokój, kuchnia, WC, przedpokój)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe
-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0290
Dzielnica:  Śródmieście                     Ilość kondygnacji: 4                          Piętro: parter
 
Lokal mieszkalny nr 2 położony w Mysłowicach przy ul. BOLINY 1
-  cena wywoławcza:    27 500  zł,                 wadium:   2 750  zł,           postąpienie:  500  zł
-  powierzchnia lokalu:  36,80 m² (1 pokój, kuchnia z aneksem łazienkowym)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe
-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0159
Dzielnica:  Piasek                               Ilość kondygnacji: 3                          Piętro: parter
 
Lokal mieszkalny nr 6 położony w Mysłowicach przy ul. BOLINY 1
-  cena wywoławcza:    38 000  zł,                 wadium:   3 800  zł,           postąpienie:  500  zł
-  powierzchnia lokalu:  50,80 m² (2 pokoje, kuchnia, przedpokój)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe
-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0220
Dzielnica:  Piasek                               Ilość kondygnacji: 3                          Piętro: 2
 
Lokal mieszkalny nr 9 położony w Mysłowicach przy ul. BOLINY 1A
-  cena wywoławcza:    38 000  zł,                 wadium:  3 800  zł,            postąpienie:  500  zł
-  powierzchnia lokalu:  40,30 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe
-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0175
Dzielnica:  Piasek                               Ilość kondygnacji: 3                          Piętro: 2
 
Lokal mieszkalny nr 3 położony w Mysłowicach przy ul. BOLINY 3
-  cena wywoławcza:    71 000  zł,                  wadium:   7 100  zł,           postąpienie:  1 000  zł
-  powierzchnia lokalu:  75,30 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe
-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0326
Dzielnica:  Piasek                               Ilość kondygnacji: 3                          Piętro: parter
 
Lokal mieszkalny nr 5 położony w Mysłowicach przy ul. BOLINY 3
-  cena wywoławcza:    30 000  zł,                 wadium:   3 000  zł,           postąpienie:  500  zł
-  powierzchnia lokalu:  39,20 m² (1 pokój, kuchnia)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe
-  pomieszczenie przynależne: wc o powierzchni 1,10 m2
-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0175
Dzielnica:  Piasek                               Ilość kondygnacji: 3                          Piętro: 1
 
Lokal mieszkalny nr 6 położony w Mysłowicach przy ul. BOLINY 3
-  cena wywoławcza:    35 500  zł,                 wadium:   3 550  zł,           postąpienie:  500  zł
-  powierzchnia lokalu:  37,60 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe
-  pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,50 m²
-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0178              
Dzielnica:  Piasek                               Ilość kondygnacji: 3                                         Piętro: 1
 
Lokal mieszkalny nr 2 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 28
-  cena wywoławcza:    29 000  zł,                 wadium:   2 900  zł,           postąpienie:  500  zł
-  powierzchnia lokalu:  31,40 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe
-  pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,70 m²
-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0152
Dzielnica:  Piasek                               Ilość kondygnacji: 3                                         Piętro: parter
 
Lokal mieszkalny nr 4 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 30
-  cena wywoławcza:    37 500  zł,                 wadium:   3 750  zł,           postąpienie:  500  zł
-  powierzchnia lokalu:  38,40 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje, komórka)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe
-  pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 4,70 m²
-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0187
Dzielnica:  Piasek                               Ilość kondygnacji: 3                                         Piętro: parter
 
Lokal mieszkalny nr 11 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 44
-  cena wywoławcza:    30 500  zł,                 wadium:   3 050  zł,           postąpienie:  500  zł
-  powierzchnia lokalu:  40,30 m² (1 pokój, kuchnia)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe
-  pomieszczenie przynależne: wc o powierzchni 1,00 m²
-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0878
Dzielnica:  Piasek                               Ilość kondygnacji: 3                                         Piętro: 2
 
Lokal mieszkalny nr 12 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 44
-  cena wywoławcza:    45 000  zł,                 wadium:   4 500  zł,           postąpienie:  500  zł
-  powierzchnia lokalu:  46,60 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe
-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0991
Dzielnica:  Piasek                               Ilość kondygnacji: 3                                         Piętro: 2
 
Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.
 
Termin i miejsce przetargu:
29 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 9:00  w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w  Katowicach (1 piętro).

Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 25 maja 2016 r. do 27 czerwca 2016 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Mysłowice z siedziba przy ul. Świerczyny 7 w Mysłowicach tel. 32/ 318-29-00.Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Restrukturyzacji Majątku Mieszkaniowego pod numerami telefonów : 32/781-66-16 w. 25 i 62    lub kom. 728 350 017. 

Warunki przystąpienia do przetargu:
1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) -  decyduje data wpływu kwoty wadium  na konto Spółki:  
PKO BP  O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258
-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
-Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
-Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny.
2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  
3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca.
5.Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej po uzyskaniu zgód Korporacyjnych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania ostatniej z wymaganych zgód.
6.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
7.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.


Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  z ofert,  jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą  w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub  na stronie internetowej:  www.sdsm.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.