Dzisiaj jest: 28.10.2021, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.

Dodano: 5 lat temu Czytane: 239

Ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu na ustanowienie odrębnej własności n/w lokali mieszkalnych
Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 88 904 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664
OGŁASZA
Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji
na ustanowienie odrębnej własności n/w lokali mieszkalnych
wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości
 
Lokal mieszkalny nr 38 położony w Mysłowicach przy ul. STALMACHA 11B
-  cena wywoławcza:    68 600  zł,                 wadium:   6 860  zł,           postąpienie:  1 000  zł
-  powierzchnia lokalu:  34,27 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
-  wyposażenie w instalacje: : elektryczna, wod.-kan., gaz, C.O.
-  pomieszczenie  przynależne: piwnica o powierzchni 1,01 m²
-  udział w nieruchomości wspólnej:  119/10000
Dzielnica:  Śródmieście                     Ilość kondygnacji: 5                          Piętro: 2
 
Lokal mieszkalny nr 1 położony w Mysłowicach przy ul. GÓRNICZEJ 11
-  cena wywoławcza:    36 100  zł,                  wadium:   3 610  zł,           postąpienie:  500  zł
-  powierzchnia lokalu:  36,78 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe,
-  pomieszczenie  przynależne: piwnica o powierzchni 4,21 m2 
-  udział w nieruchomości wspólnej:  43/10000
Dzielnica:  Śródmieście                     Ilość kondygnacji: 4                          Piętro: parter
 
Lokal mieszkalny nr 43 położony w Tychach przy ul. HONORATY 52
-  cena wywoławcza:   136 800 zł,                 wadium:  13 680 zł,           postąpienie:   1 500 zł
-  powierzchnia lokalu:  51,40 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, loggia ) 
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, C.O.
-  pomieszczenie  przynależne: piwnica o powierzchni 4,30 m²  
-  udział w nieruchomości wspólnej:  136/10000
Dzielnica:  Śródmieście                     Ilość kondygnacji:  6                         Piętro:  parter
 
Lokal mieszkalny nr 102 położony w Tychach przy ul. HARCERSKIEJ 5
-  cena wywoławcza:    62 400  zł,                 wadium:   6 240 zł,            postąpienie:  1 000  zł
-  powierzchnia lokalu:  23,00  m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, loggia) 
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, C.O.
-  pomieszczenie  przynależne: piwnica o powierzchni  0,80 m²
-  udział w nieruchomości wspólnej:  48/10000
Dzielnica:  Śródmieście                     Ilość kondygnacji: 12                       Piętro: 11
 
Lokal mieszkalny nr 48 położony w Tychach przy ul. GROTA ROWECKIEGO 64
-  cena wywoławcza:    153 200  zł,                               wadium:   15 320  zł,         postąpienie:  1 500  zł
-  powierzchnia lokalu:  55,70 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, loggia )
-  wyposażenie w instalacje: : elektryczna, wod.-kan., gaz, C.O.
-  pomieszczenie  przynależne: komórka o powierzchni  0,80 m2
-  udział w nieruchomości wspólnej:  19/1000
Dzielnica: Śródmieście                      Ilość kondygnacji: 12                       Piętro: 6
 
Lokal mieszkalny nr 14 położony w Rudzie Śląskiej  przy ul. KAMIENNEJ 36
-  cena wywoławcza:   53 500 zł,                   wadium:  5 350  zł,            postąpienie:   1 000 zł
-  powierzchnia lokalu:  28,15 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój )  
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, C.O. 
-  pomieszczenie  przynależne: piwnica o powierzchni  4,20 m²
-  udział w nieruchomości wspólnej:  122/10000
Dzielnica:  Kochłowice                     Ilość kondygnacji:  5                         Piętro:  2

Lokal mieszkalny nr 23 położony w Rudzie Śląskiej  przy ul. KAMIENNEJ 34
-  cena wywoławcza:   53 700 zł,                   wadium:  5 370  zł,            postąpienie:   1 000 zł
-  powierzchnia lokalu:  28,26 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój ) 
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., gaz, C.O. 
-  pomieszczenie  przynależne: piwnica o powierzchni  3,05 m²
-  udział w nieruchomości wspólnej:  118/10000
Dzielnica:  Kochłowice                     Ilość kondygnacji:  5                         Piętro:  3
Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.
 
Termin i miejsce przetargu:
22 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 9:00  w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w  Katowicach (1 piętro).

Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od  25 maja 2016 r. do 20 czerwca 2016 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych  Administracjach:
Poz. 1-2 Administracja Mysłowice z siedziba przy ul. Świerczyny 7 w Mysłowicach tel. 32/ 318-29-00
Poz. 3-5 Administracja Wesoła z siedzibą przy ul. Piastów Śląskich 6 w Mysłowicach tel. 32/ 225-32-34Poz.
6-7 Administracja Śląsk z siedzibą przy ul. Warsztatowej  4 w Rudzie Śląskiej tel. 32/ 342-34-75
Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Restrukturyzacji Majątku Mieszkaniowego pod numerami telefonów : 32/781-66-16 w. 25 i 62    lub kom. 728 350 017. 
 
Warunki przystąpienia do przetargu:
1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek) -  decyduje data wpływu kwoty wadium  na konto Spółki:  
PKO BP  O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258
-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
-Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
-Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny.
2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  
3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca.
5.Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej po uzyskaniu zgód Korporacyjnych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania ostatniej z wymaganych zgód.
6.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
7.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.
 
Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  z ofert,  jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70⁵ Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą  w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub  na stronie internetowej:  www.sdsm.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.