Dzisiaj jest: 24.10.2021, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Wójt Gminy Wisznia Mała

Dodano: 5 lat temu Czytane: 390

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Mienice

Wójt Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9, 55 – 114 Wisznia Mała
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Mienice
1.  Oznaczenie nieruchomości:
Działka gruntu nr ew. 36/8, o pow. 0,0860 ha, obręb Mienice.
Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy pod nr WR1W/00017693/6.
2.   Opis nieruchomości:
Działka gruntu położona jest na obrzeżach miejscowości Mienice, poza terenem zabudowanym.
Sąsiedztwo działki stanowią tereny użytkowane rolniczo i nieużytki. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 350m od działki – zabudowania wsi Mienice. Dojazd do działki drogą     o nawierzchni asfaltowej prowadzącej z Piotrkowiczek do Mienic. Działka leży przy skrzyżowaniu tej drogi z drogą gruntową częściowo utwardzoną.
Przez północno-wschodni narożnik działki przebiega sieć wodociągowa. Pozostałe sieci uzbrojenia terenu znajdują się w dalszej odległości od działki.
3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
1)   Teren, na którym położona jest nieruchomość jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą lub bliźniaczą i oznaczony na rysunku planu symbolem MN/9. Działka leży w strefie ochrony zabytków archeologicznych.
2)  Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, zostały określone w obowiązującym dla obrębu wsi Mienice miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą nr VI/XXXIX/344/14 Rady Gmina Wisznia Mała z dnia 22 stycznia 2014r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z dn. 23 września 2014r., poz. 3931).
4. Cena nieruchomości:
65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
Cena zawiera podatek od towarów i usług (VAT).
5.   Wadium:
6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
6. Termin wniesienia wadium:
27.06.2016r.
7.   Termin i miejsce przetargu:
01.07.2016r., godz. 9.00, siedziba Urzędu Gminy Wisznia Mała,  pokój nr 12;
Szczegóły dotyczące sprzedaży są dostępne w zarządzeniu nr 77/2016 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 24 maja 2016r. opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wiszniamala.pl
Informacje dodatkowe można uzyskać w pok. nr 12 Urzędu Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9 lub telefonicznie pod nr 71/308 48 54.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.