Dzisiaj jest: 24.10.2021, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Wójt Gminy Wisznia Mała

Dodano: 5 lat temu Czytane: 308

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Ozorowice

Wójt Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9, 55 – 114 Wisznia Mała
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Ozorowice
1.            Oznaczenie nieruchomości:
1)            Działka gruntu nr ew. 317/6, obręb Ozorowice, pow. 0,0885 ha.
2)            Działka gruntu nr ew. 317/7, obręb Ozorowice, pow. 0,0886 ha.
Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy pod nr WR1W/00014040/3.
2.            Opis nieruchomości:
Działki gruntu położone są przy ul. Spacerowej (droga urządzona z kostki granitowej), w dobrej lokalizacji w centrum wsi, w sąsiedztwie sklepu, przystanku autobusowego, kościoła. Działki są niezabudowane,  w części ogrodzone. Położone są na terenie charakteryzującym się lekkim spadkiem w kierunku   ul. Młynarskiej. W sąsiedztwie dominuje stara zabudowa zagrodowa przeplatająca się z nowymi zabudowaniami. Sieci uzbrojenia technicznego (woda, energia) ułożone są w ul. Spacerowej. Działka 317/6 graniczy bezpośrednio z działką zabudowaną transformatorem. Przy granicy działek (między linią zabudowy wyznaczoną przez mpzp a granicą działki), wzdłuż ul. Spacerowej, przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia. Na terenie działki 317/6, od strony ul. Spacerowej posadowiony jest słup energetyczny (między linią zabudowy wyznaczoną przez mpzp a granicą działki). Na terenie działek zaprojektowana jest sieć wodociągowa.
3.            Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
1)            Teren, na którym położone są nieruchomości jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową                      i oznaczony na rysunku planu symbolem 55MN. Działki znajdują się na obszarze historycznego układu ruralistycznego wpisanego do ewidencji zabytków, w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego.
2)            Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości, zostały określone w obowiązującym dla obrębu wsi Ozorowice miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą nr VI/XXXV/302/13 Rady Gmina Wisznia Mała z dnia 25 września 2013r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z dn. 10 października 2013r., poz.5316).
 Cena nieruchomości:
1)            działka nr 317/6: 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)
2)            działka nr 317/7: 85.000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
  Cena zawiera podatek od towarów i usług (VAT).
4.            Wadium:
1)            działka nr 317/6: 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)
2)            działka nr 317/7: 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)
5.            Termin wniesienia wadium:
           27.06.2016r.
6.            Termin i miejsce przetargu:
1)            działka nr 317/6: 04.07.2016r., godz.   9.00, siedziba tut. Urzędu,  pokój nr 12;
2)            działka nr 317/7: 04.07.2016r., godz. 10.00, siedziba tut. Urzędu,  pokój nr 12;
Szczegóły dotyczące sprzedaży są dostępne w zarządzeniu nr 80/2016 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 24 maja 2016r. opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wiszniamala.pl
Informacje dodatkowe można uzyskać w pok. nr 12 Urzędu Gminy Wisznia Mała,  ul. Wrocławska 9 lub telefonicznie pod nr 71/308 48 54.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.