Dzisiaj jest: 26.9.2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Wójt Gminy Wisznia Mała

Dodano: 5 lat temu Czytane: 225

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Strzeszów

Wójt Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9, 55 – 114 Wisznia Mała
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Strzeszów
1.            Oznaczenie nieruchomości:
1)            Działka gruntu nr ew. 120/4, obręb Strzeszów, pow. 0,0889 ha.
Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy pod nr WR1W/00015645/1.
2)            Działka gruntu nr ew. 120/5, obręb Strzeszów, pow. 0,0914 ha.
Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy pod nr WR1W/00015644/4.
2.            Opis nieruchomości:
Działki gruntu położone są przy ul. Łąkowej i Osiedlowej. Dojazd do działek odbywa się drogą  o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej (ul. Łąkową), która łączy się z drogą o nawierzchni   z kostki betonowej – warunki dojazdu przeciętne.   Kształt działek regularny, zbliżony do trapezu, teren działek płaski z lekkim spadkiem w kierunku północnym. Działki niezagospodarowane    i nieogrodzone. Sąsiedztwo działek stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna oraz tereny niezabudowane.
Działki uzbrojone w sieci infrastruktury technicznej: woda, energia, kanalizacja. Wzdłuż granicy od ulicy Osiedlowej działki przecina nitka telekomunikacyjna, ale nie ogranicza ona możliwości zabudowy. Nieruchomości posiadają możliwość zabudowy od ulicy Łąkowej i Osiedlowej.
3.            Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
1)            Teren, na którym położone są nieruchomości nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2)            W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia Mała, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXXV/194/09 z dnia 29.12.2009r. teren, na którym położone są działki, oznaczony jest symbolem M: tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej.
3)            Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości zostały określone w wydanych przez Wójta Gminy Wisznia Mała decyzjach o warunkach zabudowy Nr 81/2012 z dnia 21.08.2012r. (dla dz. 120/4) oraz Nr 80/2012 z dnia 20.08.2012r. (dla dz. 120/5).
         Zgodnie z ww. decyzjami o warunkach zabudowy teren, na którym położone są działki przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
4.            Ceny nieruchomości:
1)            działka nr 120/4: 85.000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
2)            działka nr 120/5: 85.000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
Cena zawiera podatek od towarów i usług (VAT).
5.            Wadium:
1)            działka nr 120/4: 8.500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych)
2)            działka nr 120/5: 8.500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych)
6.            Termin wniesienia wadium:
27.06.2016r.
7.            Terminy i miejsce przetargu:
1)            działka nr 120/4: 04.07.2016r., godz. 11.00, siedziba tut. Urzędu,  pokój nr 12;
2)            działka nr 120/5: 04.07.2016r., godz. 12.00, siedziba tut. Urzędu,  pokój nr 12;
Szczegóły dotyczące sprzedaży są dostępne w zarządzeniu nr 81/2016 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 24 maja 2016r. opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wiszniamala.pl
Informacje dodatkowe można uzyskać w pok. nr 12 Urzędu Gminy Wisznia Mała,    ul. Wrocławska 9 lub telefonicznie pod nr 71/308 48 54.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.