Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Wójt Gminy Wisznia Mała

Dodano: 5 lat temu Czytane: 292

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Szewce

Wójt Gminy Wisznia Mała

ul. Wrocławska 9, 55 – 114 Wisznia Mała

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Szewce

1.            Oznaczenie nieruchomości:

Działka gruntu nr ew. 538/22, o pow. 2,4924 ha, obręb Szewce.

Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy pod nr WR1W/00018854/0.

2.            Opis nieruchomości:

Działka gruntu położona w miejscowości Szewce przy ul. Rzemieślniczej, niezabudowana, nie ogrodzona. Na terenie działki znajdują się zbiorniki wodne o charakterze gliniankowym. Przez część jednego ze zbiorników przebiega granica działki. Pozostała część nieruchomości posiada nieregularne ukształtowanie terenu. Działka jest porośnięta drzewami i krzewami (samosiejki). Bezpośrednie sąsiedztwo to tereny niezabudowane, pola uprawne, tereny zadrzewione. W dalszym sąsiedztwie znajduje się stacja paliw, rozproszona zabudowa usługowo - mieszkaniowa. Dojazd do nieruchomości stanowi wąska droga (ul. Rzemieślnicza) wykonana z płyt betonowych, prowadząca z drogi głównej wojewódzkiej (w odległości około 1100 m ). Brak uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej.

3.            Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

1)            Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, przeznaczony jest pod usługi handlu i gastronomii. Część nieruchomości to zbiorniki wodne. Zapisy planu dopuszczają również lokalizację nieuciążliwych obiektów produkcyjnych, magazynowych, towarzyszących obiektów pomocniczych, gospodarczych, socjalnych i biurowych, towarzyszących urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, za wyjątkiem linii napowietrznych. Dopuszcza się dodatkowo funkcje usług hotelarskich.

2)            Szczegółowe ustalenia dotyczące kierunków zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zostały określone w Uchwale nr V/XXXVII/208/10 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Szewce (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 150, poz. 2358 z dnia 17 sierpnia 2010r.)

4.            Cena nieruchomości:

401.000 zł (słownie: czterysta jeden tysięcy złotych)

Cena zawiera podatek od towarów i usług (VAT).

5.            Wadium:

40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

6.            Termin wniesienia wadium:

 20.06.2016r.

7.            Termin przetargu: 24.06.2016r., godz. 13.00, siedziba Urzędu Gminy Wisznia Mała, pokój nr 12.


Szczegóły dotyczące sprzedaży są dostępne w zarządzeniu nr 73/2016 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 17 maja 2016r. opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wiszniamala.pl

Informacje dodatkowe można uzyskać w pok. nr 12 Urzędu Gminy Wisznia Mała,  ul. Wrocławska 9 lub telefonicznie pod nr 71/308 48 54.

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.